Edukacja

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Dzień Kobiet z „Medykiem”

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, kontynuując współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa współorganizowało wraz  z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, WORD-em Odziałem Terenowym w Inowrocławiu, PZMOT-em w Inowrocławiu oraz Starostwem Powiatowym, trening doskonalenia techniki jazdy. Tym razem ze szkolenia, które odbyło się  3 marca 2018 r.  mogły  skorzystać wyłącznie  panie z okazji zbliżającego się „Dnia Kobiet”.

 

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Dla „odświeżenia” sobie przepisów ruchu drogowego, uczestniczki rozwiązywały test teoretyczny. Panie miały okazję jazdy samochodami WORD-u wraz z instruktorem. Wysłuchały porad specjalisty z dziedziny doskonalenia techniki jazdy oraz policyjnych  wskazówek  w zakresie poruszania się po drogach.

 

Panie bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowanych warsztatach podczas, których przekazano wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad udzielania pierwszej pomocy. Na stanowiskach pozorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu prezentowano sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia. Uczestniczki  szkolenia miały okazję do przećwiczenia czynności ratujących życie i zdrowie. Zajęcia  poprowadzili: Joanna Pietruszka, Emilia Krysztofiak, Jakub Promiński pod kierunkiem Moniki Kurzawy.

 

Każdy z nas ma obowiązek,  udzielenia   pomocy w stanach zagrożenia życia oraz zdrowia. „Medyk” jako lider w zakresie nauczania zasad pierwszej pomocy, chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem ze środowiskiem, organizując różnego rodzaju warsztaty w tym zakresie. 

 

Opracowanie: Monika Kurzawa

Fotografie: Dariusz Antczak

http://www.medykino.com.pl

poczta@medykino.com.pl

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Otwarcie spotkaniaWykład - zasady udzielania pierwszej pomocyDyskusja na temat zasad udzielania pierwszej pomocyZopatrywanie ranWarsztaty RKOPostępowanie w NZKResuscytacja krążeniowo -  oddechowaUczestnicy spotkania