Edukacja

Uroczyste wręczenie dyplomów
Uroczyste wręczenie dyplomów

AKADEMIA TRENERÓW

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało 182-godzinny kurs trenerski AKADEMIA TRENERÓW. Kurs rozpoczął się 6 listopada 2017 r., a zakończył  27 lutego 2018 r. Prowadziły go trenerki z Salonu Edukacyjnego EMPIRIA ze Szczecina.

W kursie uczestniczyło 14 nauczycieli konsultantów z KPCEN w Bydgoszczy, Torunia i Włocławka. Podnieśli oni swoje kompetencje w zakresie pracy trenera ze specjalnością prowadzenia szkoleń i warsztatów dla kadr systemu oświaty.

Podczas kursu nauczyciele konsultanci mieli okazję doskonalenia swoich kompetencji  oraz wymiany doświadczeń m.in. w zakresie rozpoznawania potrzeb szkoleniowych, przygotowania i prowadzenia efektywnych szkoleń, zarządzania procesem grupowym. Wzbogacili swój warsztat pracy o ciekawe techniki i narzędzia pracy. Doskonalili umiejętność prowadzenia indywidualnego wsparcia – coachingu, mentoringu, superwizji i konsultacji. Mieli też okazję doskonalenia umiejętności autoprezentacji. Ciekawym doświadczeniem była  sesja nagraniowa, podczas której każdy nauczyciel konsultant otrzymał informację zwrotną dotyczącą swoich umiejętności trenerskich. 27 lutego nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów potwierdzających kompetencje trenerskie oraz świętowanie sukcesu.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

Opracowanie: Ilona Zduńczuk

 

Kurs trenerskiTort-Akademia TrenerówUczestnicy kursu trenerskiegoUroczyste wręczenie dyplomów