Edukacja

Uczestniczki wyjazdu
Uczestniczki wyjazdu

Dzielimy się doświadczeniami z dyrektorami i nauczycielami z województwa świętokrzyskiego

Zagraniczne wyjazdy studyjne to forma doskonalenia, która pojawiła się w ofercie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  w Toruniu po raz pierwszy w 2011 roku. Stało się tradycją, że co roku organizujemy wizytę studyjną w innym kraju.

 

Pierwszy krajowy wyjazd odbył się w dniach 18 – 20 maja 2017 r. do Wólki Milanowskiej w województwie świętokrzyskim, a tematem wyjazdu była  Realizacja koncepcji planu daltońskiego, pedagogiki  froeblowskiej i tutoringu  w praktyce przedszkolnej i szkolnej . Zaplanowane cele oraz program wyjazdu studyjnego zostały w pełni zrealizowane.

 

Odwiedzając Katolicki Zespół Edukacyjny  w Ostrowcu Świętokrzyskim  miałyśmy okazję obserwować bardzo interesujące zajęcia w grupie 5-latków przeprowadzone w oparciu o pedagogikę freblowską i z wykorzystaniem Darów Froebla. Uczniowie szkoły zaprezentowali ciekawy i urozmaicony program artystyczny. Nauczycielki zapoznały nas z innowacją  dotyczącą tutoringu, w tym także prowadzenia zajęć z tutorem i wywiadów z uczniami. W szkole wdrażane jest ocenianie kształtujące.

 

Kolejną placówką,  którą odwiedziliśmy, było Przedszkole Publiczne nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, posiadające  Międzynarodowy Certyfikat Przedszkola Daltońskiego. Tam zgłębialiśmy zagadnienia dotyczące realizacji koncepcji planu daltońskiego w praktyce.

 

Dyrektorki i nauczycielki wizytowanych placówek były bardzo gościnne i profesjonalnie przygotowane do spotkań.  Chętnie i wyczerpująco udzielały wyjaśnień i odpowiadały na pytania.

 

Ciekawym doświadczeniem był udział  w Pikniku Edukacyjnym zorganizowanym przez Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, w trakcie którego zapoznałyśmy się z ofertą edukacyjną przedszkoli i szkół.

 

W kolejnej części dnia odbyło się spotkanie  z udziałem dyrekcji CDN w Kielcach oraz członkami Klubów Twórczych Dyrektorów  Przedszkoli i Szkół Podstawowych z województwa świętokrzyskiego.  Dyrektor ŚCDN w Kielcach oraz konsultantka Barbara Grzegorczyk ciekawie mówili o działaniach podejmowanych na rzecz wspierania dyrektorów i nauczycieli.

 

Zaprezentowana przez Marzennę Wierzbicką, kierowniczkę wyjazdu studyjnego, działalność KPCEN w Toruniu cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

 

Uczestniczki wizyty studyjnej wykazały się bardzo dużą aktywnością i chętnie dzieliły  się dobrymi praktykami.

 

Sobota poświęcona była na spacery po terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i podziwianie gołoborza oraz klasztoru na górze Św. Krzyż.

 

Wyjazd mógł się odbyć dzięki doskonałej współpracy z Barbarą Grzegorczyk, konsultantką ŚCDN w Kielcach. Centrum Edukacyjne ŚCDN – Wólka Milanowska , to klimatyczne i gościnne  miejsce dla nauczycieli i uczniów.

 

Doświadczenia tej wizyty zachęcają do organizowania kolejnych wyjazdów studyjnych. Mamy nadzieję, że już wiosną udamy się  w kolejną podróż edukacyjną. Dokąd? Czekamy na propozycje i zachęcam do śledzenia naszej strony.

 

Autor tekstu i zdjęć: Marzenna Wierzbicka

– kierownik Pracowni Dydaktyki, Doradztwa i Innowacyjnej Edukacji KPCEN w Toruniu

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1401

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Kącik badawczyKoncepcja pracy w jednym z przedszkoliMarzenna Wierzbicka przedstawia działania KPCEN w ToruniuOcenianie kształtujące w szkolePiknik edukacyjnyTablica zadań według planu daltońskiegoUczestniczki wyjazduWizyta w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w KielcachWykorzystanie darów Froebla