Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Działamy w dużych projektach

Od początku roku szkolnego, poza prowadzeniem szkoleń z naszej oferty, angażujemy się w większe projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a nawet o zasięgu międzynarodowym.

 

Tematyka zaproponowanych przez nas szkoleń realizuje priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 dotyczące korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, a także uwzględniania zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów (priorytet 4) oraz rozwoju umiejętności zawodowych (priorytet 5).

 

Braliśmy udział w:

  • Zostań Omnibusem II (projekt finansowany ze środków UE),
  • Code Week 2021 – Europejskim Tygodniu Kodowania (projekt o zasięgu międzynarodowym),
  • Wspólnie do sukcesu – edukacja szansą na rozwój (projekt finansowany ze środków UE),
  • Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych i podnoszenie umiejętności zawodowych uczniów i nauczycieli z powiatu chełmińskiego (projekt finansowany ze środków UE).

 

Szkolenia, które zrealizowaliśmy w ramach tych projektów dotyczyły:

  • wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
  • procesu indywidualizacji pracy z uczniem,
  • korzystania z nowych technologii (TIK),
  • robotyki i programowania.

 

Zajęcia prowadzili Agnieszka Przybyszewska, Grażyna Szabłowicz-Zawadzka, Krzysztof Rochowicz, Barbara Iwanowska, Małgorzata Pawłowska i Eliza Sokołowska.

 

Udział w dużych projektach to działania, o których mówimy z satysfakcją, chociaż najbardziej zgadzamy się z tymi słowami: „Dobrze zrobione jest lepsze niż dobrze powiedziane” (Benjamin Franklin).

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu