Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Dyrektor – menadżer czy lider?

12 września 2023 roku Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów placówek oświatowych na warsztaty online Zarządzać czy przewodzić?

 

Celem warsztatów jest wskazanie, jaki styl zarządzania przełożonego przyniesie najlepsze efekty w codziennej pracy z personelem pedagogicznym i niepedagogicznym. Ponadto przedstawione zostaną różne metody i sposoby planowania własnego czasu pracy w szkole i w domu. Szkolenie wpłynie na lepszą organizację pracy. W ten sposób przydzielone zadania staną się mniej stresujące i wzrośnie efektywność ich wykonania.

 

Zapisy

 

Zapisu należy dokonać do 11 września 2023 roku.

Opłata: 90 zł

 

Organizator: Danuta Frankowska