Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Doskonalić i wspierać inaczej

Nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, dbając o atrakcyjność oferty edukacyjnej,  przygotowują słuchowiska dydaktyczne dla nauczycieli.  Pierwsze dwa – Rozmowa z rodzicem agresywnym oraz Rozmowa z rodzicem roszczeniowym zostały już zamieszczone na stronie internetowej naszej placówki. Cieszą się dużym zainteresowaniem.

 

To nowe zadanie realizują: Wiesława Tomasiak-Wyszyńska, Izabela Nowakowska oraz Piotr Szczepańczyk.

Wszystkich nauczycieli i wychowawców zachęcamy do wysłuchania przeprowadzonych rozmów.

Rozmowa z rodzicem AGRESYWNYM: https://www.youtube.com/watch?v=zAP-mEXPQmk

 

Rozmowa z rodzicem ROSZCZENIOWYM: https://www.youtube.com/watch?v=4Ke44dTJjoQ

 

Opracowała: W. Tomasiak-Wyszyńska