Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

CZAS PODSUMOWAŃ – NASZE SUKCESY!!!

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy podsumowało działania zrealizowane w I semestrze 2021/2022 roku.

W tym czasie odbyło się  m.in. 31 konferencji, 11 seminariów, 44 warsztaty stacjonarne, 52 warsztaty online oraz 71 szkoleń zespołów nauczycieli. Ponadto zrealizowaliśmy 14 programów edukacyjnych i  7 konkursów przedmiotowych. Nakręciliśmy  37 filmów, które zostały zamieszczone na naszym kanale You Tube. Opublikowaliśmy 7 artykułów w Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Edukacyjnym UczMy oraz wydaliśmy 5 publikacji zwartych. Na stronie kujawsko-pomorskie.pl zamieściliśmy  55 informacji o ważnych wydarzeniach edukacyjnych.

Łącznie z naszej oferty edukacyjnej skorzystało 10 111 nauczycieli, w tym zarejestrowaliśmy  6 302 wyświetleń na kanale You Tube.

Najważniejsze sukcesy:

 • zorganizowanie międzynarodowych webinariów dla nauczycieli języka angielskiego dotyczących realizacji projektów językowych w ramach International English Language Teachers Association
 • utworzenie Studia nagrań do realizacji filmów edukacyjnych, szkoleniowych, instruktażowych oraz nagrań głosowych
 • zaprojektowanie i przygotowanie escape roomu edukacyjnego (stacjonarnego) dla nauczycieli
 • 5 publikacji zwartych:in. Łyk świeżego powietrza; Zaurocz się lasem; Urzeknij się rzeką – od przeżywania do postaw ekologicznych; Escape Roomy w edukacji. Województwo kujawsko-pomorskie. Diagnoza 2021 (Raport z badań dyrektorów i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego); Uciec czy utknąć ? Wirtualne Eduroomy;
 • wojewódzka konferencja Escape roomy w edukacji
 • rozwijanie kanału YouTube – słuchowiska, konferencje, warsztaty, zapowiedzi, porady, podcasty, (518 subskrypcji!!!, 104 filmy)
 • kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej
 • Forum Praktyków – konferencja dla nauczycieli języków obcych
 • cykl konferencji dotyczących egzaminów zewnętrznych we współpracy z OKE z matematyki, j. polskiego, j. obcych, geografii, biologii
 • kontynuacja projektów Od grosika do złotówki, Leśna skrzynia skarbów, Żabi skok,
  Ul na Kółkach, Przyjaciele Zippiego, Szkoły i Przedszkola Promujące Zdrowie,
  Dzień przedsiębiorczości, Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, Smok, czy Smog?
 • Obsługa nastolatka – (projekt Uzależnienia? – jestem na NIE!, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), III Forum Pedagogów w Bydgoszczy
 • Zdrowie psychiczne. Radzenie sobie ze stresem – opiniowanie scenariuszy zajęć dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • udział w pracach grupy Edukacja przy Międzysektorowym Wojewódzkim Zespole Polityki Migracyjnej i Zarządzania Migracjami – opracowywanie rekomendacji dla edukacji w sprawie pracy z dziećmi i osobami dorosłymi z doświadczeniem migracji
 • sieci współpracy i samokształcenia (doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci)
 • zorganizowanie Spaceru edukacyjnego
 • opracowanie I Powiatowej Gry Terenowej z okazji Europejskiego Dnia Języków
 • wspomaganie Szkoły Ćwiczeń
 • Edukacja alternatywna – wizyta studyjna w CreoGedanii w Gdyni
 • Szkoła, uczelnia, pracodawca– współpraca w dobie pandemii, seminarium
 • Myślimy o przyszłości – doradztwo zawodowe z dalszą perspektywą, konferencja metodyczna
 • organizacja i współrealizacja szkolenia branżowego dla nauczycieli zawodu – IVY Technology, PESA
 • szkolenia dyrektorów i nauczycieli w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty
 • Rozmowa z rodzicem agresywnym / roszczeniowym – słuchowisko dla nauczycieli
 • organizacja kursu na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
 • sfinalizowanie zakupu i zamontowanie latarni przed budynkiem placówki
 • upowszechnianie informacji o naszych przedsięwzięciach w mediach – informacje i wystąpienia (TVP Teleexpress, TVP 3 Bydgoszcz, Polskie Radio PiK, Radio Nowy Świat, Gazeta Wyborcza, Ekspres Bydgoski, Gazeta Pomorska, Powiat Mogileński -Samorządowy Portal Internetowy)

Opracował:  Robert Preus
Dyrektor KPCEN w Bydgoszczy