Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania.

W dniach 22-24 września  2017 r. w Łodzi odbyła się  XXIII Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej pn. Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania. W konferencji wzięła udział dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Mariola Cyganek oraz nauczyciel konsultant KPCEN Ewa Ludwikowska.

 

Organizatorami Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Zakład Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był prof. dr hab. Bolesław Niemierko, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dr hab. prof. UŁ. Robert Zakrzewski, Kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii i Popularyzacji Nauki Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali  wykładów podczas obrad plenarnych, wzięli udział w dyskusjach w trakcie sesji panelowych. Uczestniczyli również w interesujących zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników akademickich, badaczy, doradców metodycznych oraz doświadczonych praktyków, nauczycieli i egzaminatorów, np. Wykorzystanie kreatora testów do tworzenia testów nauczycielskich, Kryteria sukcesu uczniów w zakresie tworzenia dłuższych form wypowiedzi z języka polskiego, Przedszkolak bawi się chemią. Wzięli udział w sekcjach tematycznych, w których prelegenci zaprezentowali doniesienia z badań oraz przedstawiali projekty badań naukowych.

 

W sekcji D. Matematyka wystąpiła Ewa Ludwikowska – nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy, która zaprezentowała projekt własnych badań naukowych pn. Myślenie matematyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego afiliowanych przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ewy Filipiak. Artykuł Ewy Ludwikowskiej pt. Myślenie matematyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego znalazł się w publikacji konferencyjnej w postaci książkowej pt. Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania pod red. B. Niemierko i K. M. Szmigel  oraz elektronicznej http://www.ptde.org/pluginfile.php/1328/mod_page/content/8/29.Ludwikowska.pdf.

 

Ewa Ludwikowska

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.                                                                                              www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

DyskusjaUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjiWykład