Edukacja

Logotyp Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Czy wiesz kto to Jerzy Pietrkiewicz?

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem na recenzję utworu/ów Jerzego Pietrkiewicza Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu pragnie wesprzeć nauczycieli polonistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych pragnących przystąpić do konkursu. 27 września o godz. 17.00. zapraszamy wszystkich zainteresowanych osobą i twórczością Jerzego Pietrkiewicza na spotkanie do Biblioteki.

 

Będzie okazja do wysłuchania wykładu oraz osobistych refleksji dr hab. Barbary Czarneckiej ze spotkań z Jerzym Pietrkiewiczem w Londynie i Toruniu.

 

Doktor hab. Barbara Czarnecka jest autorką  rozprawy doktorskiej Między narracją a milczeniem. Twórczość poetycka Jerzego Pietrkiewicza (2002) i wielu innych publikacji naukowych na temat twórczości poety. Jest też ona redaktorką wydań wcześniej niepublikowanych utworów Jerzego Pietrkiewicza.

 

Wykładowi towarzyszyć będzie ekspozycja utworów Jerzego Pietrkiewicza pochodzących ze zbiorów Biblioteki, a także literatura zawierająca wskazówki na temat redagowania recenzji. Literatura ta pozostanie do dyspozycji zainteresowanych (korzystanie na miejscu) do czasu zakończenia konkursu.

 

http://www.bptorun.edu.pl/

 

Oprac. Anna Wiligalska

Fot. Marzena Jarocka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Książki ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu