Edukacja

Grafika - Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych

Czekamy na Wasze projekty! Kolejna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych ruszyła

Kolejny raz zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami VI-VIII klas szkół podstawowych do zaprezentowania procesu i efektów pracy nad projektami edukacyjnymi w ramach XIV edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych.

 

Współorganizatorami festiwalu są Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

 

Termin nadsyłania prac mija 18 marca 2024 r.

 

Festiwal został objęty honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Celami festiwalu są:

  • promocja dobrych praktyk w zakresie identyfikacji regionalnej mieszkańców i pozytywnie postrzeganego wizerunku województwa kujawsko-pomorskiego na zewnątrz,
  • rozwój postaw obywatelskich,
  • propagowanie postaw ekologicznych,
  • promowanie solidarności międzypokoleniowej,
  • kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów potrzebnych do realizacji projektów edukacyjnych,
  • popularyzacja  metody projektu jako sposobu na kształcenie umiejętności współpracy.

 

Wskazane jest, aby tematyka projektów edukacyjnych odnosiła się do inicjatyw uczniowskich propagujących postawy obywatelskie młodzieży lub do wydarzeń, instytucji, osób promujących województwo kujawsko-pomorskie ze zwróceniem uwagi na edukację regionalną.

 

Projekty mogą być realizowane tradycyjnie lub metodą WebQuest. Efekty projektu mogą mieć różną formę, np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp.

 

Nauczyciele, przygotowujący zespoły uczniowskie do udziału w festiwalu, mogą wykorzystać informacje o podjętych działaniach przy:

  • ocenie pracy (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, Dz.U. 2022 poz. 1822),
  • awansie zawodowym (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. 2022 poz. 1914)
  • nominacjach do nagród oświatowych.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Ewa Kondrat, konsultantka ds. języka polskiego w KPCEN w Toruniu, e-mail: Ewa.Kondrat@kpcen-torun.edu.pl i Barbara Iwanowska, konsultantka ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych 881-93-34-12 Barbara.Iwanowska@kpcen-torun.edu.pl

 

Zasady udziału w festiwalu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.kpcen-torun.edu.pl w zakładce Materiały

Regulamin, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4

 

Zapraszamy do udziału.

 

Metoda projektu przepustką do kompetencji przyszłości!

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu