Edukacja

Logo KPCEN we Włocławku

Cykl wykładów

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku rozpoczynamy cykl wykładów prowadzonych przez przedstawicieli wyższych uczelni. Przedsięwzięcie zainauguruje wykład na temat Dwujęzyczny uczeń w szkole – wyzwanie czy szczęście, który odbędzie się 10 marca 2015 r. o godzinie 11.00 w siedzibie naszej placówki.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 marca 2015 r. pod numerem telefonu 54 231 33 42; w. 11.

 

Wykład poprowadzi mgr Magdalena Łuniewska – doktorantka w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracująca między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Badań Edukacyjnych, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem w Oslo i portalem dwujęzyczność.info.

 

Zakres tematyczny wykładu:

           

Kto jest dwujęzyczny? – rozstrzygnięcia terminologiczne.

Przejawy dwujęzyczności: transfer językowy, code-switching, interferencja między  językami.

(Nie)korzyści poznawcze i językowe wynikające z dwujęzyczności.

Zaburzenia językowe w dwujęzyczności.

Dwujęzyczność w społeczeństwie.

 

Tematyka i terminarz kolejnych wykładów:

 

14 kwietnia 2015 r. – Praktyczne rozwiązania metodyczne w rozwijaniu zdolności twórczych uczniów – dr hab. Krzysztof Szmidt, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ;

    

16 kwietnia 2015 r. – Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece – dr Agnieszka Bangrowska, adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego;

           

14 maja 2015 r. – O potrzebie i specyfice uczenia (obcych) języków specjalistycznych – prof. dr hab. Sambor Grucza, Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

(TK)