Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Cyfrowe laboratoria przyrodnicze w szkołach gminy Barcin

W ostatnich dniach września do szkół podstawowych gminy Barcin dotarły cyfrowe laboratoria przyrodnie. Aby przygotować nauczycieli do efektywnego wykorzystania pracowni mobilnych umożliwiających wykonywanie pomiarów oraz prowadzenie eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele konsultanci z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przeprowadzili cykl szkoleń, których celem  było poznanie zasad działania wybranych czujników PASCO.

 

Każdy nauczyciel, uczestnik warsztatów, miał  możliwość przeprowadzenia przykładowych doświadczeń z wykorzystaniem wybranych czujników PASCO, rejestrowania, prezentowania i analizowania  danych pomiarowych za pomocą programu SPARKvue oraz  generowania rożnych typów wykresów obrazujących przebieg doświadczeń, formułowania wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

 

W zespołach przedmiotowych projektowano działania edukacyjne z wykorzystaniem wybranych elementów pracowni mobilnej, opracowywano scenariusze zajęć oraz określano możliwości wykorzystania czujników Pasco w realizacji treści podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych.

 

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych gminy Barcin mogą teraz bez większych przeszkód ilustrować swoje lekcje pokazami i doświadczeniami przeprowadzanymi przez uczniów.

 

Oprac. W. Kitajgrodzka

 

Katarzyna Marciniak dyrektor SP w Piechcinie - podpisanie umowy wypożyczenia pracowni PASCO., fot. W. KitajgrodzkaSzkoła Podstawowa w Mamliczu - ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem czujników PASCO, fot. W. KitajgrodzkaZespół Szkół w Barcinie - Proces fotosyntezy, fot. W. Kitajgrodzka