Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Całoroczne formy doskonalenia KPCEN w Toruniu

Nasze szkolenia to nie tylko krótkie formy. Wielu nauczycieli towarzyszy nam przez cały rok szkolny podczas regularnych spotkań

na:

 • Kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą – to forma dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych, organizowana przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu;
 • Akademii zarządzania – oferującej wsparcie dla kadry kierującej przedszkolami, szkołami i placówkami edukacyjnymi w naszym regionie. Kierownikiem tej formy jest Sławomir Żebrowski;
 • Akademii trenerów wspomagania, organizowanej przez Agnieszkę Przybyszewską, wicedyrektor KPCEN – rozwijamy umiejętności nauczycieli w zakresie wspomagania pracy ich szkoły;
 • Kursach językowych dla nauczycieli doskonalących ich kompetencje językowe. Zajęcia z języka hiszpańskiego na poziomie A1 i B1 oraz języka angielskiego na poziomie A2 i B2 organizuje Agnieszka Chabros.

 

Inną okazją do cyklicznych spotkań z nauczycielami w całym roku szkolnym są organizowane przez konsultantów i doradców metodycznych sieci współpracy i samokształcenia. Nasze tegoroczne propozycje:

 • Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie Zofii Spalińskiej;
 • Sieć Szkół Promujących Zdrowie Zofii Spalińskiej;
 • Nauczyciel mistrzem dla ucznia (tutoring i mentoring w szkole) Danuty Potręć;
 • Programowanie i robotyka w szkole Grażyny Szabłowicz-Zawadzkiej;
 • Narzędzia cyfrowe przydatne przyrodnikom Barbary Iwanowskiej;
 • Wyzwolić aktywność ucznia Agnieszki Szymczak;
 • Innowacyjny nauczyciel języka polskiego Karoliny Szostak-Lubomskiej;
 • Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty Wandy Wakuły-Kunz;
 • Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego z historii Moniki Kwidzyńskiej;
 • Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego Adama Szymańskiego;
 • Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej Jarosława Rybszlegera.

 

Satysfakcja nauczycieli i bardzo dobre opinie z ankiet ewaluacyjnych udowadniają, że w prowadzeniu długoterminowych szkoleń radzimy sobie doskonale! Zapraszamy do udziału w naszych całorocznych formach doskonalenia w kolejnym roku szkolnym.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu