Edukacja

Logo Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Atrakcje w „Medyku” z okazji Dnia Kobiet

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu państwach całego świata. Jest to okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania z przeszłości, ale ważniejsze jest, by spojrzeć w przyszłość i zwrócić uwagę na potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed kobietami. Dlatego też nauczyciele szkoły wraz ze słuchaczami oraz policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu zorganizowali trening udzielania pierwszej pomocy i zasad wzywania służb, gdy sytuacja tego wymaga.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że było to spotkanie łączące pokolenia. Wszyscy uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w ćwiczeniach pozorowanych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, a także korzystali z wiedzy i doświadczenia policjantów. Kolejną inicjatywą podjętą przez szkołę w tym dniu było spotkanie edukacyjne w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa przystań” w Inowrocławiu. Panie seniorki z zaciekawieniem wysłuchały porad kosmetycznych. Na zakończenie spotkania rozwinęła się dyskusja, podczas której panie kosmetyczki rozwiały wszelkie wątpliwości pań. Wszystkim paniom inowrocławski „Medyk” życzy zdrowia, pogody ducha, wiary w siebie. Pamiętajcie Panie jesteśmy niesamowite!!!

 

Wisława Szymborska „Portret kobiety”

(…)Sła­ba, ale udźwi­gnie.
Nie ma gło­wy na kar­ku, to bę­dzie ją mia­ła.
Czy­ta Ja­sper­sa i pi­sma ko­bie­ce.
Nie wie po co ta śrub­ka i zbu­du­je most.
mło­da, jak zwy­kle mło­da, cią­gle jesz­cze mło­da.
Trzy­ma w rę­kach wró­bel­ka ze zła­ma­nym skrzy­dłem,
wła­sne pie­nią­dze na po­dróż da­le­ką i dłu­gą,
ta­sak do mię­sa, kom­pres (…).

 

Opracowały: Monika Kurzawa, Monika Kwaśniewska-Adryan

www.medykino.com.pl

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Rozpoczęcie wydarzenia, fot. Dariusz AntczakPierwsza pomoc w zadławieniu, fot. Dariusz AntczakOpatrywanie ran, fot. Dariusz AntczakRozmowy z policjantkami, fot. Dariusz AntczakUczestnicy spotkania., fot. Dariusz AntczakZasady udzielania pierwszej pomocy, fot. Dariusz AntczakWspólna fotografia, fot. Dariusz AntczakPorady kosmetyczne, fot. Dariusz AntczakSpotkanie Edukacyjne w Domu Dziennego Pobytu, fot. Dariusz Antczak