Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Akademia Filmowa Nauczycieli

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza na Akademię Filmową Nauczycieli. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie kujawsko-pomorskim adresowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli, wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz samorządowców odpowiedzialnych za oświatę.

 

W ramach AFN będą wyświetlane tylko filmy dokumentalne, wielokrotnie nagradzane. Celem Akademii Filmowej Nauczycieli jest:

  • dyskusja nad zjawiskami społecznymi, wartościami edukacyjnymi, zagadnieniami psychologicznymi
  • prezentowanie ważnych zagadnień z obszaru szeroko pojętej edukacji zgodnych
    z kierunkami polityki oświatowej państwa
  • wymiana doświadczeń w zakresie podejmowanych tematów filmowych.

Projekcje filmowe będą poprzedzone krótkim wykładem nawiązującym do poruszanego tematu oraz dyskusją uczestników. Przed każdą projekcją uczestnicy otrzymają fiszkę filmograficzną obejmującą podstawowe dane o filmie i twórcach oraz charakterystykę poruszanego w filmie problemu.

Wszystkie spotkania w ramach Akademii Filmowej Nauczycieli są bezpłatne i rozpoczynają sie o godz. 15.30. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia uczestnictwa.

Rejestracja na pierwsze spotkanie. Film W (nie) realu, reż. Beeban Kidron: https://goo.gl/ebUQty 
Plakat/harmonogram: https://goo.gl/1nkQXB 
Regulamin: https://goo.gl/s7mtFY