Edukacja

Logotyp Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

3XSZTUKA – grafika, rysunek, malarstwo

Wernisaż wystawy 3XSZTUKA – grafika, rysunek, malarstwo odbędzie się 3 marca (piątek) 2017 r. o godz. 17.00 w sali wystawowej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Organizatorami ekspozycji są Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu i IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.

 

Wystawa 3XSZTUKA jest odbiciem zainteresowania autorów – uzdolnionych uczniów IX LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu, Kamila Urbana oraz Bartłomieja  Woźniaka grafiką, rysunkiem i malarstwem. Te trzy dziedziny sztuki wprowadzają nas w bogactwo świata plastyki. Pokazują jak za pomocą prostych technik można wyrazić swoje myśli, dążenia i fascynację. Prezentacja przedstawia wycinek dorobku artystycznego młodych artystów.

 

Autorzy prac od lat interesują się sztuką. Zainteresowania rozwijają zarówno w szkole jak i  uczestniczą w różnych formach doskonalenia swojego warsztatu, poza szkołą. Uczniów wyróżnia ogromna pasja tworzenia oraz zaangażowanie w artystyczną pracę. W swoich artystycznych wypowiedziach stosują tradycyjne techniki plastyczne, takie jak rysunek, grafikę i malarstwo. Wśród tematów pojawiają się martwe natury, postać człowieka, elementy przyrody a także pejzaże. Obaj w swojej twórczości przywiązują uwagę do szczegółów, detali i poprawności warsztatowej. Prace plastyczne autorów wystawy są bogate w wartości wyrazowe kreski, pełne światłocienia oraz różnorodnych faktur.

 

Artystyczna postawa autorów prac, pełna samozaparcia i poświęcenia wolnego czasu, jest wzorem dla młodszych uczniów szkoły, którzy wchodzą na artystyczną ścieżkę. Mają oni wiele planów związanych ze swoimi zainteresowaniami. Obaj chcą studiować na kierunkach artystycznych. Pokaz  jest okazją do podzielenia się z odbiorcą pasją tworzenia.

Opiekę artystyczną nad wystawą sprawuje Violetta Klugowska, nauczycielka plastyki z IX LO.

Inicjatorką wystawy, prezentującej twórczość uczniów, jest pani Gabriela Gustowska, nauczyciel bibliotekarz z IX LO.

 

Ekspozycję można oglądać do 8 kwietnia 2017 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

http://www.bptorun.edu.pl/

 

 

Oprac.

Wiesława Budrowska

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).