Edukacja

Prof. Wojciech Polak
Prof. Wojciech Polak

100-lecie odzyskania niepodległości: Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.  Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

 

Podczas dorocznych obchodów  w sposób szczególny  czcimy pamięć tych, którym zawdzięczmy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń pierwszej  wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.

 

 Dla upamiętnienia tych wyjątkowych wydarzeń, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Urząd Marszałkowski oraz Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów przy współpracy z  Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika zorganizowały dla młodzieży i studentów uroczyste seminarium inicjujące obchody tej istotnej w historii naszego kraju rocznicy.

 

W spotkaniu, które  odbyło się w  sali NATO Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu udział wzięli przedstawiciele organizacji kombatantów i weteranów, dyrektorzy szkół, studenci, uczniowie z klas mundurowych oraz przedstawiciele organizatorów.

 

Seminarium otworzyli dyrektor Departamentu Organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim pan Łukasz Walkusz oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk Roman Kłosiński. Seminarium moderował pan dr Eugeniusz Lala, kierownik Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Część merytoryczną seminarium zapoczątkował wykład pana prof. Wojciecha Polaka dotyczący „100 lat niepodległej Polski”.

 

W dalszej części studenci UMK i uczniowie klas mundurowych wygłosili  wykłady na następujące tematy:

  • „Wpływ zrywów powstańczych na odzyskanie niepodległości przez Polskę” – przedstawiony przez studentów UMK z Koła Naukowego Bezpieczeństwo Wewnętrzne;
  • „Pierwsza wojna światowa i jej skutki a odzyskanie niepodległości” – przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu;
  • „Walka o niepodległość Państwa Polskiego w okresie międzywojennym” – przestawiony przez uczniów Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku;
  • „Druga wojna światowa a walka o utrzymanie niepodległości przez Polskę” – przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu;
  • „Okres po drugiej wojnie światowej w stuleciu kraju” – przedstawiony przez uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

 

Seminarium zakończyły dyskusja, wręczenie podziękowań oraz żołnierski posiłek.

 

Należy zauważyć, że młodzież szkół z klasami mundurowymi  coraz  aktywniej uczestniczy w  inicjatywach historycznych i proobronnych organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

We wrześniu ubiegłego roku uczestniczyli oni m.in. w  zawodach historyczno-obronnych pod hasłem: Bieg Zesłańca w miejscowości Barbarka k. Torunia  zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów i Związek Sybiraków. Udział w nich wzięło 10 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych Województwa. Celem zawodów było m.in. podnoszenie poziomu wiedzy uczestników dotyczącej znajomości miejsc martyrologii Polaków, historii zesłańców Sybiru, a także doskonalenie sprawności bojowej i odporności psychicznej podczas rywalizacji w zawodach.

 

Obecnie przygotowywane jest kolejne wydarzenie z udziałem młodzieży klas mundurowych. Będą to zawody sportowo-obronne organizowane  z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w obszarze profesjonalnej strzelnicy w Gęsinie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest  Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Petrucci Shooting przy współudziale Stowarzyszenia Artylerzystów Polskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   Celem przedsięwzięcia jest oddanie hołdu i  uczczenie pamięci Polaków zasłużonych w walkach o odzyskanie niepodległości   w czasie pierwszej wojny światowej i po jej zakończeniu oraz kształtowanie wśród uczniów umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji w zakresie umiejętności sportowych, obronnych i ratowniczych.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (TK).

 

Dr Eugeniusz Lala gratuluje uczestnikom seminariumŁukasz Walkusz - dyr. Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w ToruniuProf. Wojciech PolakSeminarium z okazji 100-lecia odzyskania niepodległościSeminarium z okazji 100-lecia odzyskania niepodległościSeminarium z okazji 100-lecia odzyskania niepodległościSeminarium z okazji 100-lecia odzyskania niepodległościSeminarium z okazji 100-lecia odzyskania niepodległościSeminarium z okazji 100-lecia odzyskania niepodległościWykład przedstawiciela młodzieżyWykład uczennic klasy mundurowej