Aktualności

Budowa obwodnicy Lubrańca, wrzesień 2023 r. , fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Budowa obwodnicy Lubrańca, wrzesień 2023 r. , fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Finiszują prace przy budowie obwodnicy Lubrańca

Trwają ostatnie prace przy budowie obwodnicy Lubrańca w powiecie włocławskim. Powstały nowe ronda, most na Zgłowiączce i odcinki ścieżek pieszo-rowerowych. Realizacja całej inwestycji pochłonie ponad 64 mln złotych i możliwa jest m.in. dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uruchomiliśmy też szereg innych zadań inwestycyjnych w tej części regionu.

 

– Realizowana w Lubrańcu inwestycja pomoże rozwiązać kilka problemów. Dzięki obwodnicy wyprowadzimy ruch tirów poza miasto, zmniejszymy hałas i zwiększymy bezpieczeństwo mieszkańców. Równocześnie prowadzone są prace przy przebudowie drogi z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego. Dzięki temu na początku przyszłego roku  powstanie bardzo dobre połączenie powiatu włocławskiego z autostradą A1 – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Wykonawca obwodnicy Lubrańca zrealizował już ponad 80 procent zakresu rzeczowego inwestycji. Od podstaw powstał pięciokilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej omijający Lubraniec od zachodu. Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 270 w miejscowościach Borek oraz Lubraniec-Parcele powstały ronda. Wkrótce wykonawca ułoży na jezdniach w obrębie skrzyżowań ostatnią ścieralną warstwę nawierzchni. Poza tym prowadzone są ostatnie prace brukarskie związane ze ścieżką pieszo-rowerową, którą zaprojektowano wzdłuż centralnej części obwodnicy (w rejonie miejscowości Piaski).

 

Gotowy jest również most na Zgłowiączce pomiędzy miejscowościami Borek i Brzezina. To pięcioprzęsłowy obiekt o długości blisko 140 metrów. Wykonawca zamontował bariery i zabezpiecza skarpy przyczółków. Do końca roku planuje także umocnić brzegi rzeki w obrębie mostu. Poza tym cała droga zostanie odpowiednio oznakowana i wyposażona w elementy poprawiające bezpieczeństwo. Zrealizowany zostanie także zielony zakres inwestycji związany z nasadzeniami drzew, krzewów oraz zakładaniem trawników. Zakończenie wszystkich robót planowane jest do końca roku.

 

W trakcie przebudowy jest również 7-kilometrowa droga łącząca Brześć Kujawski z Lubrańcem.  Jezdnia jest wzmacniana do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 tony na oś. Oznacza to, że będzie zdecydowanie bardziej odporna na powstawanie uszkodzeń i kolein. Trasa zyskuje też pobocza, zatoki autobusowe, nowe oznakowanie i bariery. Ta inwestycja jest również współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 30 mln zł. Zaawansowanie rzeczowe prac przekracza 55%. Zakończenie zadania planowane jest w połowie przyszłego roku.

 

W powiecie włocławskim uruchomiliśmy szereg innych inwestycji:

 

Obwodnica Lubrańca w liczbach

  • długość – 5,3 km
  • szerokość jezdni – 8 m z opaskami bitumicznymi
  • szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m
  • wartość inwestycji – 64,43 mln złotych

 

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

 

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecanie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w ramach naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27 przeznaczamy 136 mln euro. Dodatkowo ze środków centralnych pozyskaliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

 

 Lista obejść:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 listopada 2023 r.