Aktualności

Podpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Podpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Obwodnice wyprowadzą tranzyt z kujawsko-pomorskich miast. Kolejne umowy podpisane

W ramach naszego regionalnego programu budowy obwodnic rozbudujemy sieć kujawsko-pomorskich dróg o czternaście kolejnych obejść. W poniedziałek (14 listopada) podpisane zostały umowy z wykonawcami opracowań projektowych pięciu nowych tras: Lisewa (powiat chełmiński), Łysomic i Chełmży (oba w powiecie toruńskim), Sępólna Krajeńskiego oraz Radzynia Chełmińskiego (powiat grudziądzki). W budowie jest już obwodnica Lubrańca (powiat włocławski).

– Budowa obwodnic to uzupełnienie naszych działań związanych z modernizacją kujawsko-pomorskich dróg. W wielu miastach nie ma możliwości przebudowy dróg w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego decydujemy się na obwodnice. Zlecenie ważnych inwestycji nie byłoby możliwe bez współpracy z samorządami lokalnymi. To bardzo ważne, że już na wstępnym etapie wspólnie przygotowujemy i finansujemy te zadania. Dokumentacje ułatwią również pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych. Udało się nam już zapewnić finansowanie budowy nowych obejść Brodnicy, Rypina i Tucholi. Przy kolejnych obwodnicach wykorzystamy też nasze środki unijne z nowej perspektywy na lata 2021-27 – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Pięć nowych dokumentacji

 

W Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały umowy na przygotowanie dokumentacji dla pięciu obwodnic:

 • Lisewa (powiat chełmiński) – gotowa jest wcześniej opracowana dokumentacja projektowa, która zostanie zaktualizowana (koszt: 578 tys. zł, czas realizacji: 16 miesięcy, wykonawca: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lipsus z Chełma w województwie lubelskim. Obwodnica uzupełni trwającą gruntowną modernizację drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej Stolno z Wąbrzeźnem. Trasa ominie Lisewo od północy i będzie miała długość około 2,7 km. Przy zadaniu współpracują samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, gminy Lisewa i powiatu chełmińskiego.
 • Sępólna Krajeńskiego – opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, z uzyskaniem decyzji środowiskowej i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (koszt: 1,49 mln zł, termin realizacji: 32 miesiące, wykonawca: Pracowania Projektowa Archidrog z Poznania, planowana długość: ponad 1 kilometr). W związku z pracami ogłoszonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nad planowaną obwodnicą Sępólna Krajeńskiego porozumieliśmy się z samorządami powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie w sprawie opracowania dokumentacji niezbędnej do połączenia drogi wojewódzkiej nr 241 (od strony Więcborka) z planowanym obejściem miasta w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli to docelowo na wyprowadzenie całego tranzytu z Sępólna Krajeńskiego. Bez tego łącznika część samochodów ciężarowych poruszających się drogą nr 241 nadal musiałyby korzystać z ulic prowadzących przez centrum miasta.
 • Łysomic (powiat toruński) – opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (koszt: 736 tysięcy, termin realizacji: 20 miesięcy, wykonawca: Polska Inżynieria z Warszawy). Wspólnie z powiatem toruńskim i gminą Łysomice chcemy zbudować nowy układ komunikacyjny na północ od Torunia. Zgodnie ze wstępnymi założeniami nowa trasa ma między innymi poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch na korkującym się skrzyżowaniu drogi krajowej i wojewódzkiej w Łysomicach. Przygotowanie dokumentacji zostanie sfinansowane solidarnie przez trzy samorządy.
 • Chełmży (powiat toruński) – opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (koszt: 841 tysięcy, termin: 20 miesięcy, wykonawca: Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy). Dzięki inwestycji samochody ciężarowe poruszające się drogą wojewódzką nr 551 ominą wąskie ulice centrum miasta. Przy inwestycji współpracują cztery samorządy (województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego, miasta Chełmży i gminy Chełmży), które równo podzielą między siebie koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji.
 • Radzynia Chełmińskiego (w powiecie grudziądzkim) – opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej (koszt: 595 tysięcy, termin: 20 miesięcy, wykonawca: Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Lispus z Chełma). Z samorządami gminy i miasta Radzynia Chełmińskiego oraz powiatu grudziądzkiego przygotowujemy się do budowy obwodnicy o długości około 3 kilometrów, która pozwoli pojazdom poruszającym się drogami wojewódzkimi nr 534 i 543 omijać rynek oraz ruiny dawnego zamku krzyżackiego.

Podpisy pod umowami złożyli dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysław Dąbrowski i przedstawiciele firm projektowych: Dariusz Godlewski (Polska Inżynieria), Marcin Dobek (Lispus) i Witold Orczyński (Archidrog). W spotkaniu uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, radni województwa Katarzyna Lubańska, Tadeusz Pogoda, Leszek Pluciński, Jacek Gajewski i Robert Malinowski, posłanka Iwona Kozłowska oraz lokalni samorządowcy.

Obwodnica Lubrańca w budowie

 

W powiecie włocławskim we wrześniu rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie pięciokilometrowej obwodnicy Lubrańca. Wcześniej powstała niezbędna dokumentacja i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i pochłonie około 64 mln zł.

Trzy duże obejścia miast

Budowa obwodnic Tucholi, Brodnicy i Rypina według wstępnych szacunków pochłonie około 300 mln złotych. Na realizację tych zadań Urząd Marszałkowski pozyskał blisko 170 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

 • Tuchola – trasa o długości 10 kilometrów będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniono podczas konsultacji społecznych. Szacowany koszt budowy tej trasy to 126 mln zł (pozyskaliśmy 75 mln zł dofinansowania z RFRD). Generalny dyrektor ochrony środowiska po 3 latach zakończył rozpatrywanie odwołania jednego z mieszkańców, co umożliwi zakończenie prac nad koncepcją obwodnicy. Kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej.
 • Rypin – w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na wykonanie i uzyskanie niezbędnej decyzji środowiskowej na budowę kolejnego etapu obwodnicy Rypina. Wcześniej zawarliśmy porozumienie o współpracy z powiatem rypińskim, miastem Rypin i gminą Rypin. Trasa ma omijać miasto od wschodu i wyprowadzić ruch z mocno obciążonej trasy nr 560 (Sierpc-Rypin-Brodnica). Wykonawca kompletuje materiał do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla drogi, która będzie liczyć około 9 kilometrów. Konsultujemy z mieszkańcami optymalny przebieg trasy. Koszt budowy szacowany jest obecnie na około 100 mln zł (z RFRD udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 60 mln zł). W poprzednich latach wspieraliśmy samorząd lokalny w modernizacji ulic, które docelowo umożliwią też wyprowadzenie tranzytu z centrum Rypina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534.

 

Inne obwodnice w projektowaniu

Koncepcja powstaje dla sześciokilometrowej obwodnicy Więcborka (powiat sępoleński). Nowa droga ominie od zachodu, zarówno miasto, jak i sąsiednią miejscowość Witunia. Odbyły się konsultacje społeczne.

Powstaje również koncepcja  obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Projektant analizuje różne warianty obejścia historycznego miasta, w którym krzyżuje się kilka wojewódzkich tras (534 , 554 i 569). Odbyły się już spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz konsultacje społeczne. Obejście może liczyć nawet 7,5 kilometra i będzie wiązać się z budową nowego mostu przez Drwęcę.

Współpracujemy również z samorządem Mogilna, który uzyskał decyzję środowiskową i opracował dokumentację niezbędną do budowy drugiego etapu obwodnicy. Obecnie wykonawca dokumentacji jest na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Trasa o długości około 1,5 km od strony południowo-wschodniej będzie przedłużeniem istniejącego już obejścia.

Wraz z planowaną dalszą przebudową trasy wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno powstać ma obwodnica Trląga (powiat inowrocławski). Trwa postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy odpowiedzialnego za aktualizację dokumentacji.

W oparciu o wcześniej podpisane porozumienie o współpracy z gminą Białe Błota, powiatem bydgoskim i miastem Bydgoszcz analizowane będą różne warianty upłynnienia ruchu lub rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłem na trasie ekspresowej S5.

Inwestycje zakończone – obwodnice wyprowadziły tiry z centrum

W okresie programowania środków unijnych z RPO na lata 2007-2013 powstało siedem obwodnic o łącznej długości około 21 kilometrów. Wartość tych inwestycji to ponad 200 mln złotych. W 2019 roku w ramach kolejnej unijnej perspektywy wraz ze zmodernizowaną drogą nr 240 powstała też obwodnica Płazowa w powiecie tucholskim.

Powstały obwodnice:

 • Brodnicy (I etap)
 • Chełmna
 • Janikowa (powiat inowrocławski)
 • Mogilna (I etap)
 • Mroczy (powiat nakielski)
 • Nakła nad Notecią
 • Pakości (powiat inowrocławski)
 • Płazowa (powiat tucholski).

 Ważne liczby:

 • 290 mln złotych to szacowny koszt budowy obwodnic Tucholi, Rypina i Brodnicy
 • 220 mln złotych – to koszt zbudowanych już 8 obwodnic
 • 70 kilometrów – to łączna długość budowanych i projektowanych obecnie obwodnic.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 listopada 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022 r.

Podpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów na projektowanie pięciu obwodnic, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGraf. Zarząd Dróg Wojewódzkich w BydgoszczyGraf. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy