Aktualności

Podpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Podpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Inwestujemy w bezpieczeństwo na drogach

Rozwijamy sieć transportową i komunikacyjną w naszym województwie. W czwartek (17 września) w Rypinie, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego i radnego województwa Pawła Zgórzyńskiego, otwarto po przebudowie ulicę Mleczarską, która jest częścią budowanej etapami obwodnicy miasta. Na podstawie podpisanego dziś listu intencyjnego wkrótce rozpocznie się kolejny etap tej ważnej inwestycji – przebudowany zostanie odcinek drogi łączącej Starorypin i Godziszewy. Zmodernizowany ciąg ulic w centrum miasta otwarto dzisiaj także w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim.

 

– Inwestycje drogowe to przykład tego, że dobra współpraca i wspólne zaangażowanie władz powiatów, gmin i miast oraz udzielane takim inicjatywom wsparcie samorządu województwa pozwalają realizować ważne oczekiwania lokalnych społeczności. Drogi w Kujawsko-Pomorskiem budujemy w oparciu o najlepsze standardy – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Wspólnie zbudujemy kolejny etap obwodnicy Rypina

Siedmiokilometrowy odcinek drogowy łączący Starorypin i Godziszewy to kolejny element ważnej trasy, która wyprowadzi tranzyt z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy samorządem województwa, starostwem powiatu rypińskiego, gminą wiejską Rypin i miastem Rypin realizowany będzie trzeci etap budowy obwodnicy polegający na budowie i przebudowie istniejących na tym odcinku dróg gminnych. W ten sposób połączone zostaną wcześniej zrealizowane części inwestycji – droga wojewódzka nr 560 (na trasie Rypin-Starorypin w kierunku Brodnicy) i droga wojewódzka nr 563 (na trasie Godziszewy-Dylewo w kierunku Mławy). W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa wiaduktu kolejowego na linii Rypin-Brodnica.

 

W czwartek(17 września) przedstawiciele zaangażowanych w tę inwestycję samorządów, marszałek Piotr Całbecki, starosta Jarosław Sochacki, wójt Janusz Tyburski i burmistrz Paweł Grzybowski, podpisali w tej sprawie list intencyjny.

 

Uzgodniona została również budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 pomiędzy Cetkami a Rypinem. Wzmocni to potencjał turystyczny tego obszaru i będzie sprzyjać poprawie bezpieczeństwa i płynności ruchu. Obecnie na tym odcinku trwa remont jezdni, więcej informacji w naszym materiale.

 

Zrealizowane etapy obwodnicy Rypina:

  • I etap Dylewo-Godziszewy – ok. 3 km
    Pierwszy etap obwodnicy wybudowany został 3 lata temu i połączył miejscowości Dylewo i Godziszewy (łącznik pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 560 w kierunku Sierpca i nr 563 w kierunku Mławy). Kosztował on 3,3 miliona złotych. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło ponad 2,8 miliona złotych.
  • II etap Rypin – Starorypin (rozbudowa ulicy Mleczarskiej z mostem) – ok. 1,5 km
    Zrealizowany drugi etap polegał na gruntownej modernizacji ulicy Mleczarskiej. W ten sposób od strony zachodniej powstał łącznik pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 534 (w kierunku Golubia-Dobrzynia) i drogą nr 560 (w kierunku Brodnicy). W ramach inwestycji wzmocniono konstrukcję drogi, zbudowano ciąg pieszo-rowerowy i przebudowano most na Rypienicy, przystosowując go do przejazdu pojazdów ciężarowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 4,3 miliona złotych, z czego 3,5 miliona złotych to środki z naszego RPO.

 

Bezpieczne ulice w Jabłonowie Pomorskim

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył także w odbiorze zmodernizowanego ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim. Inwestycja, o wartości blisko 14 milionów złotych, zrealizowana została dzięki współpracy samorządu województwa, starostwa powiatu brodnickiego oraz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie. W uroczystości wziął udział senator Ryszard Bober.

 

W ramach zadania rozbudowane zostały skrzyżowania i ułożono nowe nawierzchnie jezdni. Wzdłuż drogi dobudowano chodniki, zatokę autobusową i zjazdy na posesje. Oświetlone zostały przejścia dla pieszych, pojawiły się wyspy spowalniające ruch. Wzdłuż zmodernizowanych ulic dosadzono drzewa i krzewy.

 

Inwestycja w liczbach:

  • Długość rozbudowanych ulic 1,68 km
  • Koszt prac budowlanych – 13,7 mln zł
  • Dofinansowanie ze środków RPO – 4,3 mln zł.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego


17 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2020 r.

 

Podpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie listu intencyjnego w Rypinie, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPOtwarcie ciągu ulic Głównej, Kolejowej i Generała Władysława Sikorskiego w Jabłonowie Pomorskim, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP