Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Świetlice wiejskie – konkurs dla KGW

Członkinie kół gospodyń wiejskich, prowadzące swoją działalność w świetlicach, zapraszamy do udziału w konkursie „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. W puli nagród blisko 10 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

 

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności kół w świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, zaspokajają kulturalne potrzeby mieszkańców wsi i przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości.

 

Na laureatów konkursu czeka sześć nagród finansowych:

  • I miejsce – 2 500 zł
  • II miejsce – 2 000 zł
  • III miejsce – 1 800 zł
  • IV miejsce – 1 500 zł
  • V miejsce – 1 000 zł
  • VI miejsce – 1 000 zł.

 

Zgłoszenia w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się koło. 

 

Regulamin i niezbędne dokumenty

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Rolnictwa i Geodezji

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Krystyna Brykała z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.

 

Departament Rolnictwa i Geodezji

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 listopada 2022 r.