Aktualności

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Bezpieczna droga do autostrady

Finiszują prace przy realizacji największej aktualnie prowadzonej inwestycji drogowej w województwie – gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej Stolno w powiecie chełmińskim z Wąbrzeźnem. Wraz z nową drogą powstaje także blisko 30-kilometrowa ścieżka rowerowa. Jeszcze jesienią na większości jezdni ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni. Wartość zadania to blisko 180 mln złotych.

–  Nowa trasa została zaprojektowana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i jest zrealizowana według najwyższych standardów. Nigdy wcześniej na przebudowę jednej drogi nie zabezpieczyliśmy tak potężnych środków – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Prace budowlane podzielono na dwa etapy. W listopadzie 2020 roku podpisana została umowa wznawiającą prace na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem. Umowa na modernizację kolejnego odcinka (Stolno-Lisewo) została zawarta na początku ubiegłego roku. Za przebudowę obu odcinków odpowiada konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud.

Zaawansowane prace

Obecnie wykonawca przebudowuje konstrukcję drogi na silnie zurbanizowanych terenach w Lisewie (w powiecie chełmińskim) i Płużnicy (powiat wąbrzeski). W Lisewie kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej i elektroenergetyczne – związane z oświetleniem trasy. Między autostradą a Płużnicą budowany jest kolejny fragment ścieżki rowerowej. W Płużnicy udostępniono do ruchu konstrukcję ronda. Na przyległych do gotowej jezdni terenach zielonych trwa nakładanie warstwy urodzajnej ziemi. Przygotowywane jest także podłoże pod pobocza. Przed zimą ułożona zostanie ostania warstwa jezdni na odcinku o długości około 10 kilometrów.

Tak zmienia się droga

W ramach zadania jezdnia została już na większości odcinków wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstają pobocza. Wykonane wcześniej prace pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowano rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostały od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczono miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie powstanie jeszcze drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zbudowano pięć skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowano na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek.

Cała trasa jest wyposażana w przejścia dla pieszych, zjazdy na posesje, bariery zabezpieczające łuki i skarpy, nowe oznakowanie pionowe, wyspy kanalizujące ruch i zatoki autobusowe. Zaplanowano również szereg nasadzeń w pasie zieleni.

Wspólnie korzystamy z europejskich środków

Dzięki wsparciu przedstawicieli samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstają bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 mln złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Wartość całej inwestycji na blisko 29-kilometrowej trasie ze Stolna do Wąbrzeźna to 177 milionów złotych. Jest ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja w liczbach:

  • 28,5 km to długość całej modernizowanej trasy (Lisewo-Wąbrzeźno 14,5 km; Stolno-Lisewo 14 km)
  • koszt prac na odcinku Lisewo-Wąbrzeźno 69 mln zł, Stolno-Lisewo 69 mln zł
  • wartość całej inwestycji: 177 mln zł
  • liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7
  • gwarancja: 7 lat.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

10 listopada 2022 r.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Lisewo, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPModernizacja drogi wojewódzkiej nr 548 Wąbrzeźno-Lisewo, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPGraf. ZDW w Bydgoszczy