Aktualności

Uroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Uroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Dokończymy budowę drogi Stolno-Wąbrzeźno

We wtorek (19 stycznia) podpisano umowę na wznowienie prac na drugim odcinku drogi wojewódzkiej  nr 548, łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem autostradowym w Lisewie. Przebudowa 14-kilometrowego odcinka Stolno-Lisewo pochłonie prawie 70 mln zł. Łączna wartość inwestycji, którą realizować będzie wyłonione w przetargu  konsorcjum złożone z Kobylarnii SA i Mirbudu, wynosi 140 mln zł. W uroczystości uczestniczył wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.

 

– To  strategiczna inwestycja dla Chełmna, Wąbrzeźna i Brodnicy, ponieważ daje dostęp do autostrady. Zależy nam aby jak najszybciej oddać obydwa odcinki do użytku mieszkańców i przejeżdżających, dlatego jestem przekonany, że konsorcjum Kobylarnia SA i Mirbud dokończy inwestycję do grudnia 2022 roku – mówi wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

Umowę na realizację inwestycji podpisali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przemysław Dąbrowski i  reprezentujący wykonawcę, konsorcjum Kobylarnia SA i Mirbud, członek zarządu Sławomir Nowak. Obecni byli również radny województwa Tadeusz Pogoda, starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz i wójt gminy Lisewo Jakub Kochowicz.

 

–  Nowa trasa została zaprojektowana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i zostanie zrealizowana według najwyższych standardów. Nigdy wcześniej na przebudowę jednej drogi nie zabezpieczyliśmy tak potężnych środków, blisko 140 mln złotych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Koszt gruntownej przebudowy na blisko 29-kilometrowej trasy ze Stolna do Wąbrzeźna to około 140 milionów złotych. Prace budowlane podzielono na dwa etapy. W listopadzie ubiegłego roku podpisano umowę na wznowienie prac 14,5-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem. Obecnie wykonawca  przygotowuje tymczasową organizację ruchu, zaplecze budowy i prowadzi badania podłoża. W najbliższych dniach przekazany zostanie plac budowy obejmujący  14-kilometrowy odcinek na trasie Stolno -Lisewo. Planowany termin ukończenia prac to grudzień 2022 roku.

 

Tak zmieni się droga

 

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

 

Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych, a w Lisewie powstanie drogowa stacja meteorologiczna. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem pojawi się 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda wybudowane zostaną na przecięciu drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek.

 

Dzięki wsparciu samorządów lokalnych – gmin Stolno, Lisewo, Płużnica, Ryńsk oraz miasta Wąbrzeźno – na całym modernizowanym odcinku powstaną bezpieczne, oddzielone od jezdni ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Wkład finansowy samorządów lokalnych w realizację tej części inwestycji to 4,3 miliona złotych. W przedsięwzięciu uczestniczą też powiaty chełmiński i wąbrzeski, które – podobnie jak gminy – przekazały grunty pod budowę.

 

 Inwestycja w liczbach

  • Długość całej modernizowanej trasy:  28,5 km
  • Długość odcinka Lisewo-Wąbrzeźno: 14,5 km
  • Długość odcinka Stolno-Lisewo: 14 km
  • Koszt modernizacji odcinka Lisewo-Wąbrzeźno: 68,8 mln zł
  • Koszt modernizacji odcinka Stolno-Lisewo: 68,8 mln zł
  • Liczba nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym: 7
  • Gwarancja: 7 lat

 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020. Wysokość wsparcia to 75 proc. wartości projektu.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 stycznia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 stycznia 2021 r.

 

Uroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPUroczystość podpisania umowy na drugi odcinek trasy Stolno-Wąbrzeźno, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP