Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Konsultujemy przebieg obwodnicy Radzynia Chełmińskiego

Ruszyły konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Radzynia Chełmińskiego. Projektanci po rozmowach z mieszkańcami i na podstawie uwag samorządowców opracowali trzy warianty trasy. Szczegółowe opisy i formularz dostępne są na stronie 534.lispus.pl. Na wnioski czekamy do 31 października

Obecnie przez centrum Radzynia Chełmińskiego przebiegają dwie ważne drogi wojewódzkie nr 534 (Grudziądz-Rypin) i nr 543 (Paparzyn-Brodnica). W mieście swój początek ma też droga nr 538, prowadząca do Łasina i Nowego Miasta Lubawskiego. Projektanci wstępnie zakładają, że obwodnica o długości około 3 kilometrów pozwoli spiąć te trasy w sposób pozwalający na ominięcie rynku oraz sąsiedztwa ruin zamku krzyżackiego.

 

Projektanci po rozmowach z mieszkańcami i na podstawie uwag samorządowców ostatecznie opracowali trzy warianty trasy. Jeden z wariantów został odrzucony już na wstępnym etapie.

Wszystkie trzy warianty zakładają poprowadzenie trasy od strony południowo-zachodniej. Każdy ma swój początek na obecnym skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 534 (w kierunku Grudziądza) oraz nr 538 (w kierunku Mełna), które zostanie rozbudowane.

Graf. ZDW

Graf. ZDW

 

  • Wariant nr 2 (zielony) – jest najkrótszy (2,91 km), przebiega najbliżej istniejącej zabudowy i przez tereny, które są do pod nią przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trasa kończyłaby się na ul. Orłowicza za gospodarstwem z numerem 2
  • Wariant nr 4 (czerwony) – ma długość 3,05 km i zakłada zakończenie trasy za gospodarstwem przy ul. Orłowicza 4 (blisko granicy miasta)
  • Wariant 5 (pomarańczowy) – zakłada powstanie trasy, która będzie najbardziej odsunięta od miasta. Długość obwodnicy wyniesie wówczas 3,19 km. Zakończy się rondem na drodze nr 534 za gospodarstwem przy ul. Orłowicza 4 (blisko granicy miasta). To wariant preferowany przez projektantów.

 

Materiały informacyjne dotyczące wszystkich wariantów są dostępne na stronie internetowej 534.lispus.pl Można tam wypełnić lub pobrać formularz wniosku dotyczącego planowanej obwodnicy. Formularz można również wysłać:

  • pocztą tradycyjną: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80; 85-010 Bydgoszcz
  • pocztą elektroniczną: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl

 

Obwodnica Radzynia Chełmińskiego w liczbach

 

  • liczba jezdni – 1
  • szerokość pasów ruchu – 3,5 m
  • szerokość poboczy – 1,25 m
  • długość – około 3 km
  • koszt dokumentacji: 595 tysięcy złotych.

 

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

 

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Ze środków centralnych zdobyliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

 

Lista obejść:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

11 października 2023 r.