Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obwodnica Chełmży – warianty gotowe, zapraszamy na konsultacje

Trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Chełmży. To jedna z czternastu obwodnic, która powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższych latach. Projektanci przygotowali trzy warianty trasy. Szczegółowe opisy i formularz uwag dostępny na stronie obwodnica-konsultacje.pl. Na wnioski czekamy do 1 października.

–  Obwodnice mają jak najlepiej rozwiązywać lokalne problemy, dlatego już na etapie projektowania chcemy poznać zdanie mieszkańców. Jestem przekonany, że wspólnie z nimi i lokalnymi samorządowcami uda się wypracować optymalny przebieg tras – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Projektanci, którzy pracują nad koncepcją nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551 łączącej m.in. Bydgoszcz z Wąbrzeźnem, zakładają budowę obwodnicy po północnej stronie miasta.

 

Przygotowane zostały trzy warianty, które już z początkiem tego roku stały się przedmiotem rozmów z samorządowcami, mogli zapoznać się z nimi także mieszkańcy. Teraz po ich uszczegółowieniu (wybrane zostały m.in. typy skrzyżowań, lokalizacje zbiorników retencyjnych, określono założenia obiektów inżynierskich) czekamy na uwagi mieszkańców.

 

Wypełniony i podpisany formularz

 • można złożyć w formie papierowej w siedzibie:
  • Urzędu Miasta Chełmża, ul. Hallera 2 w Chełmży
  • Urzędu Gminy Chełmża, ul. Wodna 2 w Chełmży
  • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80 w Bydgoszczy
 • lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: byd@zdw-bydgoszcz.pl

 

9 października o godzinie 16 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury przy ul. Bydgoskiej 7 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców z udziałem projektanta, na którym podsumowane zostaną wyniki konsultacji. Będą one  jedną z podstaw wyboru wariantu rekomendowanego do dalszych prac. 

 

Trzy warianty obwodnicy Chełmży

 

Obwodnica Chełmży bez względu na wybór wariantu będzie trasą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. Wszystkie warianty zaczynają się w Kończewicach przy skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (Toruń-Chełmno) i kończą nieopodal Nowej Chełmży. Wszystkie zakładają też budowę wiaduktu i węzła drogowego na wysokości istniejącej linii kolejowej oraz drogi gminnej, co zapewni dojazd z obwodnicy do cukrowni. W ocenie wykonawcy wszystkie połączenia obwodnicy z innymi drogami powinny otrzymać formę skrzyżowań z ruchem okrężnym.

 

 • wariant 1 (na mapie kolor granatowy) ma długość 8,1 km. Trasa omija Chełmżę największym łukiem. Zaczyna się rondem w Kończewicach na połączeniu ze starym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 551. Przebiega na północ od jeziora Archidiakonka, a od strony północnej omija szereg zabudowań i działek położonych wokół ulicy Trakt. W Nowej Chełmży z istniejącą drogą wojewódzką nr 551 obwodnica połączyłaby się na wysokości cmentarza;
 • wariant 2 (żółty) jest najdłuższy i ma długość 8,6 km. Pokrywa się w większości z wariantem pierwszym. Wyjątek stanowią dwa fragmenty drogi – pierwszą zmianą jest korekta przebiegu w rejonie miejscowości Buczek, gdzie trasa jest odsunięta bardziej na zachód; drugą istotną różnicą jest wydłużenie obwodnicy do miejscowości Pluskowęsy;
 • wariant 3 (błękitny) o długości niespełna 7 kilometrów przebiega bliżej centrum Chełmży. Zakłada on między innymi budowę wiaduktów niezbędnych do przejścia nad ulicami Chełmińskie Przedmieście oraz Trakt po południowej stronie jeziora Archidiakonka. Ten wariant wiązałby się także z budową wiaduktu w rejonie ulicy Górnej. Dobudowane zostałyby łącznice i ronda umożliwiające połączenie obwodnicy z Przedmieściem Chełmińskim oraz ulicą Górną. Trasa łączyłaby się z drogą wojewódzką nr 551 również w Nowej Chełmży (6,4km) lub opcjonalnie w Pluskowęsach (6,9km).

 

Umowa na koncepcję obwodnicy Chełmży wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej została podpisana w ubiegłym roku. Wykonawcą została firma Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy, a koszt zadania to 841 tysięcy złotych.

 

Graf. ZDW

 

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

 

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Ze środków centralnych zdobyliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

 

 Lista obejść:

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

15 września 2023 r.