Aktualności

Budowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDW
Budowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDW

Most i ronda na obwodnicy Lubrańca nabierają kształtów

Trwają prace przy budowie obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 w powiecie włocławskim. Powstają nowe ronda, a na przygotowanych wcześniej podporach i przyczółkach mostu na Zgłowiączce zamontowano belki, na których wykonana zostanie jezdnia. Inwestycję wizytował w ubiegłym miesiącu marszałek Piotr Całbecki.

– Dzięki obwodnicy wyprowadzimy ruch tirów poza miasto, zmniejszymy hałas i zwiększymy bezpieczeństwo mieszkańców. Równocześnie zleciliśmy prace przy przebudowie drogi z Lubrańca do Brześcia Kujawskiego – powstanie bardzo dobre połączenie powiatu włocławskiego z autostradą A1. Przygotowujemy się też do kolejnych inwestycji w tej części województwa. Ogłosiliśmy między innymi przetarg na oczekiwaną przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 269 z Chodcza w kierunku Chocenia – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Most w budowie

 

Nowy most w ciągu obwodnicy powstaje na południe od Lubrańca pomiędzy miejscowościami Borek i Brzezina. Będzie to pięcioprzęsłowy most o długości blisko 140 metrów. Wykonawca – toruńska spółka Onde – wybudowała już przyczółki oraz podpory. Z końcem kwietnia zamontowane zostały żelbetowe belki, na których teraz wykonywana będzie płyta z jezdnią.

Na styku z drogą

 

Obwodnicę z istniejącą drogą wojewódzką połączą ronda. W miejscowości Borek (na południe od Lubrańca) wykonawca usuwa kolizje z podziemną infrastrukturą i wykonuje roboty przy pierwszej części wyspy centralnej wraz z jezdnią. Nowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym będzie także połączone z lokalnymi drogami na Marysin i Zgłowiączkę.

W szybkim tempie powstaje też drugie rondo w rejonie miejscowości Lubraniec-Parcele (po północnej stronie Lubrańca). Kierowcy korzystają już z części nowej konstrukcji wybudowanej od strony ogrodów działkowych. Trwają intensywne prace od strony obwodnicy, gdzie przygotowywane są kolejne warstwy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi kolejne roboty brukarskie związane ze ścieżką pieszo-rowerową, którą zaprojektowano na centralnej części obwodnicy (w rejonie miejscowości Piaski) i krawężników przy skrzyżowaniach z drogami lokalnymi.

Zakończenie wszystkich głównych prac planowane jest jeszcze w tym roku. Realizacja całej  inwestycji pochłonie ponad 64 mln złotych i możliwa jest m.in. dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wahadła między Lubrańcem i Brześciem

 

W trakcie przebudowy jest również 7-kilometrowa droga łącząca Brześć Kujawski z Lubrańcem. Na kolejnych odcinkach rozbierana jest stara nawierzchnia. W wielu miejscach ze względu na brak odpowiedniej nośności wykonywana będzie też nowa konstrukcja trasy. Jezdnia zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 tony na oś. Oznacza to, że będzie zdecydowanie bardziej odporna na powstawanie uszkodzeń i kolein. Trasa zyska też utwardzone pobocza, perony autobusowe , nowe oznakowanie i bariery. Prace wykonywane są połówkowo, stąd kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym sterowany sygnalizacją.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączny koszt przedsięwzięcia szacowany jest na ok. 30 mln zł.

Równocześnie trwają przygotowania do uruchomienia kolejnych zadań drogowych w powiecie włocławskim. W poniedziałek (24 kwietnia) ogłoszony został przetarg na przebudowę 5,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 268 pomiędzy Chodczem i Wolą Adamową. Przebudowa drugiego odcinka na tej trasie z Woli Adamowej do Chocenia o długości 2,9 km zostanie zlecona  w przyszłym roku. Powstaje dokumentacja niezbędna do zlecenia prac przy przebudowie drogi nr 268 od Brzezia do Brześcia o długości 10 kilometrów. Na te zadania samorząd województwa zdobył środki z funduszy zewnętrznych. Zaawansowane prace trwają przy rozbudowie kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 z Kowala do Baruchowa.

 

Obwodnica Lubrańca w liczbach

  • Długość – 5,3 km
  • Szerokość jezdni – 8 m z opaskami bitumicznymi
  • Szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m
  • Wartość inwestycji – 64,43 mln zł.

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Ze środków centralnych zdobyliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

 

Lista obejść:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

5 maja 2023 r.

Fot. UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWBudowa obwodnicy Lubrańca, fot. ZDWGraf. ZDW