Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Świetlice wiejskie – konkurs dla KGW

Członkinie kół gospodyń wiejskich, prowadzące swoją działalność w świetlicach, zapraszamy do udziału w konkursie „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. W puli nagród ponad 20 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy do 31 maja. Regulamin i formularz

 

Celem konkursu jest zaprezentowanie działalności kół w świetlicach wiejskich, które integrują społeczność lokalną, zaspokajają kulturalne potrzeby mieszkańców wsi i przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości.

  

Zgłoszenia w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gminy, na terenie której znajduje się koło. 

 

Regulamin i niezbędne dokumenty

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Rolnictwa i Geodezji

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”.

 

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Krystyna Brykała z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.

 

Departament Rolnictwa i Geodezji

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

5 maja 2023 r.