Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obwodnice Golubia-Dobrzynia i Chełmży – zapoznaj się z wariantami przebiegu tras

W ramach naszego regionalnego programu budowy obwodnic rozszerzamy sieć kujawsko-pomorskich dróg o czternaście kolejnych obejść. W przyszłym tygodniu (16 lutego) odbędzie się druga tura konsultacji społecznych w sprawie przebiegu obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Mieszkańcy mogą zapoznać się także ze wstępnymi wariantami przebiegu obejścia Chełmży (powiat toruński).

–  Obwodnice mają jak najlepiej rozwiązywać lokalne problemy, dlatego już na etapie projektowania chcemy poznać zdanie mieszkańców. Jestem przekonany, że wspólnie z nimi i lokalnymi samorządowcami uda się wypracować optymalny przebieg tras – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Trzy warianty obejścia Golubia-Dobrzynia

 

Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwala wyprowadzić tranzyt z centrum historycznego miasta. Znacząco się one różnią, każdy kończy się na innej drodze wojewódzkiej:

 • wariant 1 (zaznaczony na mapie kolorem granatowym) omijać ma miasto od strony północno-wschodniej i skomunikować drogi wylotowe w kierunku Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Rypina i Zbójna. Ominąłby on również Podzamek Golubski. Wymaga budowy mostu na Drwęcy;
 • wariant 2 (czerwony) przewiduje, że miasto zyska obwodnicę od strony północno-wschodniej i dodatkowo od strony południowej. Obejście zaczyna się w obrębie skrzyżowania dróg na Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno, wykorzystuje teren po dawnej linii kolejowej, a kończy w Antoniewie, gdzie łączy się z drogą na Dobrzejewice. Konieczna byłaby budowa dwóch mostów na Drwęcy;
 • wariant 3 (zielony) zakłada otoczenie miasta nową trasą od strony zachodniej i północnej. Obwodnica zaczynałaby się w Antoniewie, ominęła Podzamek Golubski i dotarła do Białkowa, gdzie łączyłaby się z trasą na Rypin. Podobnie jak wariant 1 zakłada budowę jednego mostu na rzece Drwęcy.

Graf. ZDW

Po pierwszej turze konsultacji z mieszkańcami projektanci wprowadzili szereg zmian, które pozwoliły odsunąć drogę od projektowanej nowej zabudowy, uzgodnili przebieg tras z innymi jednostkami i opracowali parametry drogi. Druga tura konsultacji zadecyduje o wyborze preferowanego wariantu, który będzie też podstawą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Z wariantami można zapoznać na stronie https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.

Spotkanie z projektantami w czwartek (16 lutego) w Urzędzie Gminy w Golubiu-Dobrzyniu (plac Tysiąclecia 25, Golub-Dobrzyń, sala nr 1 ) o godz. 16

 

W grudniu 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 941 tysięcy złotych z pracownią Archidrog z Poznania na przygotowanie koncepcji obwodnicy.  Wcześniej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł porozumienie o współpracy z samorządami lokalnymi.

Tranzyt ominie Chełmżę od północy

 

Projektanci, którzy pracują nad koncepcją nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 551 łączącej m.in. Bydgoszcz z Wąbrzeźnem, zakładają budowę obwodnicy po północnej stronie miasta. Przygotowane zostały trzy warianty.

Wszystkie zaczynają się w Kończewicach przy skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (Toruń-Chełmno) i kończą nieopodal Nowej Chełmży. Wszystkie warianty zakładają też budowę wiaduktu i węzła drogowego na wysokości istniejącej linii kolejowej oraz drogi gminnej, co zapewni dojazd z obwodnicy do cukrowni.

 • wariant 1 (na mapie kolor granatowy) ma długość 8,1km. Trasa omija Chełmżę największym łukiem. Zaczyna się rondem w Kończewicach na połączeniu ze starym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 551. Przebiega na północ od jeziora Archidiakonka, a od strony północnej omija szereg zabudowań i działek położonych wokół ulicy Trakt. W Nowej Chełmży z istniejącą drogą wojewódzką nr 551 obwodnica połączyłaby się na wysokości cmentarza;
 • wariant 2 (zielony) jest najdłuższy i ma długość 8,6 km. Pokrywa się w większości z wariantem pierwszym. Wyjątek stanowią dwa fragmenty drogi – pierwszą zmianą jest korekta przebiegu w rejonie miejscowości Buczek, gdzie trasa jest odsunięta bardziej na zachód; drugą istotną różnicą jest wydłużenie obwodnicy do miejscowości Pluskowęsy;
 • wariant 3 (błękitny) o długości niespełna 7 kilometrów przebiega bliżej centrum Chełmży. Zakłada on między innymi budowę wiaduktów niezbędnych do przejścia nad ulicami Chełmińskie Przedmieście oraz Trakt po południowej stronie jeziora Archidiakonka. Ten wariant wiązałby się także z budową wiaduktu w rejonie ulicy Górnej. Dobudowane zostałyby łącznice i ronda umożliwiające połączenie obwodnicy z Przedmieściem Chełmińskim oraz ulicą Górną. Trasa łączyłaby się z drogą wojewódzką nr 551 również w Nowej Chełmży (6,4km) lub opcjonalnie w Pluskowęsach (6,9km).

Graf. ZDW

Szczegółowe informacje, mapki i formularze dostępne są na stronie internetowej http://polskainzynieria.pl/pliki/obwodnica-chelmzy-konsultacje-spoleczne-od-3022023-do-3032023 (dostęp do plików zabezpieczony hasłem: obwodnica).

Uwagi do zaproponowanych rozwiązań można przesłać do 3 marca:

 • mailowo na adres: zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl
 • pocztą tradycyjną na adres Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz)

lub złożyć w siedzibie:

 • Urzędu Miasta Chełmży, ul. Hallera 2, Chełmża
 • Urzędu Gminy Chełmży, ul. Wodna 2, Chełmża
 • Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Po ustaleniu ostatecznej liczby wariantów i ich opracowaniu odbędą się konsultacje społeczne.

Umowa na koncepcję obwodnicy Chełmży wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej została podpisana w ubiegłym roku. Wykonawcą została firma Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy, a koszt zadania to 841 tysięcy złotych.

Wyprowadzamy tranzyt, modernizujemy sieć dróg

Czternaście obwodnic o łącznej długości ponad 70 kilometrów powstanie w najbliższych latach wokół miast i miejscowości naszego regionu. Dzięki porozumieniom z samorządami lokalnymi, mogliśmy zlecić już prace nad projektami tych tras. Zabezpieczamy również finansowanie pierwszych zadań. Realizacja inwestycji pochłonie około miliarda złotych.

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

2 lutego 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2023 r.