Aktualności

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKP
Podpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia – fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKP

Porozumienie w sprawie obwodnicy

We wtorek (25 maja) podpisano porozumienie o budowie obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Inwestycja będzie realizowana we współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i samorządów lokalnych powiatu, gminy oraz miasta Golubia-Dobrzynia. Latem ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. W mieście powstanie też nowe rondo.

 

– Zamierzamy sfinansować to zadanie w oparciu o środki unijne nowej perspektywy. Obwodnice to najlepszy sposób na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu  – mówi marszałek Piotr Całbecki.  

– To istotne, że przy dużych projektach możemy liczyć na współpracę z samorządami lokalnymi. Inwestycje drogowe są kosztowne, a zależy nam, by modernizować drogi w oparciu o możliwie najwyższe standardy – podkreślał wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

 

Podpisy pod porozumieniem określającym sposób finansowania dokumentacji projektowej złożyli marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski oraz starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, wicestarosta Danuta Malecka, burmistrz Golubia-Dobrzynia Mariusz Piątkowski i wójt gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz. W spotkaniu wziął udział także senator Ryszard Bober. 

 

Porozumienie stanowi, że strony będą solidarnie partycypowały w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (które są szacowane na 600 tysięcy złotych), będą też działały wspólnie na rzecz pozyskania na inwestycję funduszy krajowych i zewnętrznych. Liderem zadania będzie samorząd województwa. Podlegający mu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy ogłosi wkrótce przetarg na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Dokumentacja wskaże między innymi możliwe warianty przebiegu trasy i jej parametry techniczne (obwodnica zaliczona zostanie do kategorii dróg wojewódzkich). Opracowanie umożliwi dalsze działania umożliwiające stworzenie nowego połączenia drogowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest w ciągu dwóch lat.

 

Nowe rondo i inne inwestycje drogowe

Wczoraj podpisano także porozumienie dotyczące współpracy w zakresie budowy ronda przy ulicach Józefa Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w Golubiu-Dobrzyniu. Powstanie niezbędna dokumentacja projektowa, w oparciu o którą możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Rondo poprawi bezpieczeństwo na ruchliwym skrzyżowaniu i wpłynie na redukcję prędkości podczas przejazdu. Zadanie będzie finansowane w równych częściach przez samorządy województwa kujawsko-pomorskie, powiatu golubsko-dobrzyńskiego i miasta Golubia-Dobrzynia. Dokumentacja, której szacowany koszt to 180 tysięcy złotych, powinna być gotowa w przyszłym roku.

 

W ostatnich latach na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego zrealizowano szereg inwestycji drogowych. Największe z nich to:

  • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 534 na odcinku Golub Dobrzyń – Cetki (22 mln zł)
  • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 554 Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie (15 mln zł)
  • rozbudowa skrzyżowania ulic Wodnej, Zamkowej i gen. Józefa Hallera w Golubiu-Dobrzyniu (2,3 mln zł)
  • przebudowa ulicy Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu – (1,2 mln zł)
  • budowa ronda w Zbójnie (10 mln zł).

 

Obecnie trwa budowa 11-kilometrowej ścieżki rowerowej wzdłuż dróg wojewódzkich nr 554 i 649 z Sierakowa (powiat golubsko-dobrzyński) w kierunku Chełmży (powiat toruński). Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł. Zakończenie prac nastąpi do końca roku.

 

Realizacja inwestycji była możliwa, dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, a także wkładów własnych samorządów lokalnych.

 

Wydatki na inwestycje drogowe

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych w perspektywie najbliższych 2 lat przeznacza łącznie 800 mln złotych. Z listą modernizowanych i budowanych dróg, ścieżek rowerowych, rond, obwodnic i mostów można się zapoznać na naszej stronie internetowej.  

 

Zobacz też:

 

Departament Infrastruktury Drogowej i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2021 r.

 

 

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKPPodpisanie porozumienia w sprawie budowy ronda i obwodnicy Golubia-Dobrzynia - fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl dla UMWKP