Aktualności

Podpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Podpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Kontynuujemy budowę obwodnic

O czternaście kolejnych obwodnic rozbudujemy w najbliższych latach sieć kujawsko-pomorskich dróg. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Rok temu otrzymaliśmy potwierdzenie wsparcia, o które ubiegaliśmy się z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Umowy o dofinansowanie budowy obwodnic Rypina, Brodnicy i Tucholi podpisywane zostały w piątek (9 grudnia) w Tucholi i Rypinie.

Od kilkunastu lat inwestujemy w budowę obwodnic, które podnoszą bezpieczeństwo i wyprowadzają uciążliwy tranzyt z centrum miast i miejscowości. Zrealizowaliśmy już osiem takich zadań, w budowie jest obwodnica Lubrańca. Wszystkie dokumentacje powstają w partnerstwie z samorządami lokalnymi i poprzedzają je konsultacje z mieszkańcami. To bardzo kosztowne zadania, dlatego cały czas intensywnie zabiegamy o fundusze zewnętrzne – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Budowa trzech nowych obwodnic pochłonie łącznie około 300 mln złotych – wykorzystamy na ten cel m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Porozumienia o współpracy zawarliśmy z przedstawicielami samorządów lokalnych Brodnicy i Rypina, wciąż trwają negocjacje z przedstawicielami Tucholi. Dla wszystkich zadań powstaje już dokumentacja. Prace są zaawansowane:

 • Rypin – w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę na wykonanie i uzyskanie niezbędnej decyzji środowiskowej na budowę kolejnego etapu obwodnicy Rypina. Wcześniej zawarliśmy porozumienie o współpracy z powiatem rypińskim, miastem Rypin i gminą Rypin. Trasa ma omijać miasto od wschodu i wyprowadzić ruch z mocno obciążonej trasy nr 560 (Sierpc-Rypin-Brodnica). Wykonawca kompletuje materiał do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla drogi, która będzie liczyć około 9 kilometrów. Konsultujemy z mieszkańcami optymalny przebieg trasy. Koszt budowy szacowany jest obecnie na około 100 mln zł (dofinansowanie z RFRD w wysokości 60 mln zł). Inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku. W poprzednich latach wspieraliśmy samorząd lokalny w modernizacji ulic, które docelowo umożliwią też wyprowadzenie tranzytu z centrum Rypina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534;
 • Brodnicaczterostronne porozumienie z powiatem brodnickim, miastem Brodnica i gminą Brodnica dotyczące aktualizacji dokumentacji niezbędnej do budowy kolejnego odcinka obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej samorząd województwa podpisał w listopadzie ubiegłego roku. Nowa trasa o długości ponad 3,6 km, która umożliwi wyprowadzenie tranzytu również na kierunku drogi wojewódzkiej nr 544 (w stronę Lidzbarka), ma przebiegać wzdłuż torów kolejowych (od Ronda Warszawskiego do ulicy Lidzbarskiej). W sierpniu podpisana została umowa na aktualizację dokumentacji opracowanej przez samorząd miasta. Szacowany koszt prac budowlanych, które zakończyć mają się w 2026 roku to około 64 mln zł  (dofinansowanie z RFRD 32 mln zł);
 • Tuchola – najbardziej kosztowna, trasa o długości 10 kilometrów będzie omijać miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniono podczas konsultacji społecznych. Szacowany koszt budowy tej trasy to 126 mln zł (pozyskaliśmy 75 mln zł dofinansowania z RFRD). Dla tej obwodnicy zleciliśmy przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Generalny dyrektor ochrony środowiska po 3 latach zakończył rozpatrywanie odwołania jednego z mieszkańców, co umożliwi zakończenie prac nad koncepcją obwodnicy. Kolejnym etapem będzie podpisanie porozumienia z przedstawicielami lokalnych samorządów o wspólnej realizacji zadania i przygotowanie dokumentacji projektowej. Finisz całej inwestycji planowany jest na 2027 rok.

W uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi samorząd województwa reprezentowali wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rządu – wiceminister infrastruktury Rafał Weber i sekretarz Rady Ministrów Łukasz Schreiber, oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, parlamentarzyści regionu, radni województwa i lokalni samorządowcy.

Pod umową dofinansowania budowy obwodnic Rypina i Brodnicy ze strony samorządu województwa podpis złożył wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

W ramach naszego regionalnego programu budowy obwodnic powstają także dokumentacje niezbędne do budowy obwodnic:

 • Więcborka (powiat sępoleński),
 • Golubia-Dobrzynia
 • Mogilna (II etap).

W listopadzie podpisane zostały umowy z wykonawcami opracowań projektowych pięciu kolejnych tras:

 • Lisewa (powiat chełmiński),
 • Łysomic (powiat toruński),
 • Chełmży (w powiecie toruńskim),
 • Sępólna Krajeńskiego,
 • Radzynia Chełmińskiego (powiat grudziądzki).

W budowie jest już obwodnica Lubrańca (powiat włocławski).

Poza tym planowana są inwestycje związane z poprawą płynności ruchu w Białych Błotach (powiat bydgoski) i Trlągu (powiat inowrocławski).

Czytaj Obwodnice wyprowadzą tranzyt z kujawsko-pomorskich miast. Kolejne umowy podpisane

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 grudnia 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 12 grudnia 2022 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPodpisanie umowy o dofinansowanie budowy obwodnicy Tucholi, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Podpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodpisanie umów o dofinansowanie budowy obwodnic Brodnicy i Rypina, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP