Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obwodnica Golubia-Dobrzynia – zapraszamy na konsultacje

Trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Golubia-Dobrzynia. To jedna z czternastu obwodnic, która powstanie w kujawsko-pomorskiem w najbliższych latach. Projektant obwodnicy Golubia-Dobrzynia przygotował dodatkowy wariant. 24 kwietnia zapraszamy na spotkanie i zachęcamy do opiniowania.

–  Obwodnice mają jak najlepiej rozwiązywać lokalne problemy, dlatego już na etapie projektowania chcemy poznać zdanie mieszkańców. Jestem przekonany, że wspólnie z nimi i lokalnymi samorządowcami uda się wypracować optymalny przebieg tras – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Projektanci od początku pracują nad różnymi wariantami trasy, która pozwoli na wyprowadzenie tranzytu z centrum historycznego miasta. Na podstawie zebranych opinii oraz wniosków samorządów prace skupiają się na wytyczeniu korytarzy, które pozwolą w pierwszej kolejności połączyć m.in. drogi wojewódzkie:

 • Nr 554 (kierunek na Kowalewo Pomorskie)
 • Nr 534 (kierunek na Wąbrzeźno)
 • Nr 534 (kierunek na Rypin)

W kolejnych etapach możliwe ma być również dowiązanie do obwodnicy pozostałych dróg wojewódzkich:

 • nr 558 (kierunek na Zbójno)
 • nr569 (kierunek na Dobrzejewice)

Podstawowy fragment obwodnicy ma omijać miasto od strony północnej. W czasie odbytych już spotkań mieszkańcy zgłosili propozycje, które projektant uwzględnił jako dodatkowy wariant trasy. Zakłada on między innymi:

 • odsunięcie trasy o kilkanaście metrów od zabudowy jednorodzinnej w rejonie osiedla Handlowy Młyn
 • optymalne wykorzystanie istniejących podziałów nieruchomości przy wytyczaniu korytarza trasy w rejonie ul. Brodnickiej oraz miejscowości Podzamek Golubski
 • usytuowanie ronda w osi ul. Dworcowej na połączeniu z obwodnicą

III tura konsultacji zadecyduje o ostatecznym wyborze wariantu preferowanego, który będzie też podstawą do uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Ze analizowanymi wariantami można już się zapoznać na stronie https://konsultacje-golub-dobrzyn.com.  Znajduję się na niej również formularz, w którym można dokonać wyboru wariantu.

24 kwietnia zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się o godz. 17:00 w Sali Posiedzeń nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Plac Tysiąclecia 25)

W grudniu 2021 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 941 tysięcy złotych z pracownią Archidrog z Poznania na przygotowanie koncepcji obwodnicy.  Wcześniej samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zawarł porozumienie o współpracy z samorządami lokalnymi.

Podstawowe cele inwestycji:

 • stworzenie bezpiecznych odcinków tras drogowych,
 • odciążenie Golubia-Dobrzynia od ruchu tranzytowego,
 • poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu,
 • zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto,
 • zwiększenie przepustowości skrzyżowań.

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Ze środków centralnych zdobyliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

Lista obejść:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

I Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

14 kwietnia 2023 r.