Aktualności

Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński
Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński

Finał konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym

Hubert Rybczyński, uczeń Zespołu Szkół w Mogilnie, zwyciężył w finale XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nagrody laureatom wręczyła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska wraz z członkami Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego, w skład którego wchodzą dr Monika Kamper-Kubańska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK, dr hab. Dorota Sylwestrzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Czesław Stawikowski wieloletni szkoleniowiec i pracownik Kuratorium Oświaty.

 

Uczestnicy konkursu w konsultacji ze swoim nauczycielem prowadzącym przygotowali pracę pisemną i prezentację multimedialną na jeden z tematów:

  • Zadania gmin i samorządów innych szczebli wobec problematyki uchodźczej/ migracyjnej.
  • Równouprawnienie w samorządzie? Czy kobiety mają takie same szanse na odgrywanie istotnych ról w działalności samorządowej jak mężczyźni?
  • Social media w budzeniu aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.
  • Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej – samorząd jako szansa na rozwijanie kultury dialogu i debaty.

 

Spośród nadesłanych 45 prac konkursowych Wojewódzki Komitet Organizacyjny powołany przez przewodniczącą sejmiku województwa zakwalifikował do ostatniego etapu dziesięcioro uczniów.

W finale uczestnicy zaprezentowali swoje prace i odpowiedzieli na pytania zadane przez Komitet.

Najlepsze prace zostały nagrodzone finansowo, doceniono zarówno uczniów jak i nauczycieli, pod opieką których została przygotowana praca.

 

Nagrodzeni:

I miejsce – Hubert Rybczyński – Zespół Szkół w Mogilnie, Liceum Ogólnokształcące „Zadania gmin i samorządów innych szczebli wobec problematyki uchodźczej/migracyjnej”. Opiekun: Emilia Jankowska.

II miejsce – Karolina Romańczuk – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, „Równouprawnienie w samorządzie? Czy kobiety mają takie same szanse na odgrywanie istotnych ról w działalności samorządowej jak mężczyźni?” Opiekun: Justyna Radzimińska.

III miejsce – Aniela Wróbel – Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, „Równouprawnienie w samorządzie? Czy kobiety mają takie same szanse na odgrywanie istotnych ról w działalności samorządowej jak mężczyźni?” Opiekun: Marek Beyger.

 

W konkursie przyznane zostały także trzy wyróżnienia:

Krzysztof Kozakiewicz – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Opiekun: Arkadiusz Kierys.

Wiktoria Kucha – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, Opiekun: Agnieszka Leszczyńska.

Paweł Martwicki – Liceum Ogólnokształcące  im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu, Opiekun: Przemysław Twardowski.

 

Dodatkowo po raz pierwszy w historii konkursu spośród nadesłanych prac oddzielne jury złożone z członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżniło pracę, której problematyka i forma w największym stopniu odzwierciedlały sposób widzenia rzeczywistości oraz jej rozumienia charakterystyczny dla młodej generacji. Nagroda trafiła do Marii Panfil z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (opiekun: Maciej Wasielewski).

 

Wszystkim finalistom i laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 

Kancelaria Sejmiku

 

13 kwietnia 2023 r.

 

Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Andrzej Goiński Finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFinał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFinał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFinał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFinał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFinał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP