Aktualności

Budowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Budowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Postępują prace na budowie obwodnicy Lubrańca

Trwają prace na budowie nowego mostu na Zgłowiączce, który będzie częścią powstającej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270 obwodnicy Lubrańca w powiecie włocławskim. Realizacja inwestycji pochłonie ponad 64 mln złotych i możliwa jest m.in. dzięki środkom unijnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Realizowana w Lubrańcu inwestycja pomoże rozwiązać kilka problemów. Dzięki obwodnicy wyprowadzimy ruch tirów poza miasto, zmniejszymy hałas, zwiększymy bezpieczeństwo mieszkańców, a Lubraniec będzie lepiej skomunikowany z Włocławkiem i autostradą A1  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Nowy most powstaje na południe od Lubrańca pomiędzy miejscowościami Borek i Brzezina. Będzie to pięcioprzęsłowy most o długości blisko 140 metrów. Wykonawca – toruńska spółka Onde – prowadzi prace związane z budową przyczółków oraz podpór. Trwa ich zbrojenie, wkrótce zostaną zabetonowane. Wiosną na przygotowanych elementach ułożone zostaną żelbetowe belki, na których wykonana zostanie jezdnia.

W miejscowości Borek na połączeniu istniejącej drogi wojewódzkiej z powstającą obwodnicą trwają pierwsze prace związane z budową ronda. Będzie ono także połączone z lokalnymi drogami na Marysin i Zgłowiączkę. Wykonawca prowadzi dalsze roboty brukarskie związane z ustawianiem obrzeży pod ścieżkę pieszo-rowerową, którą zaprojektowano na centralnej części obwodnicy (w rejonie miejscowości Piaski) i krawężników przy skrzyżowaniach.

Wiosną rozpoczną się też prace przy budowie drugiego ronda w rejonie miejscowości Lubraniec-Parcele (po północnej stronie Lubrańca), gdzie obwodnica również stykać będzie się istniejącą drogą wojewódzką.

Obwodnica Lubrańca w liczbach

  • Długość – 5,3 km
  • Szerokość jezdni – 8 m z opaskami bitumicznymi
  • Szerokość poboczy gruntowych – 1,5 m
  • Wartość inwestycji – 64,43 mln zł.

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

 

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Ze środków centralnych zdobyliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

Lista obejść:

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

2 marca 2023 r.

Budowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPBudowa obwodnicy Lubrańca, DW 270. Luty 2023, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP