Aktualności

Spotkanie z przewodniczącym Rady Regionalnej Veneto Roberto Ciambettim, fot. UMWKP
Spotkanie z przewodniczącym Rady Regionalnej Veneto Roberto Ciambettim, fot. UMWKP

Europejskie spotkania w sprawie polityk społecznych

Na zaproszenie Rady Regionalnej włoskiego regionu Veneto marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w czwartek (2 marca) w posiedzeniu zgromadzenia ogólnego Europejskiej Sieci Włączenia Społecznego (ELISAN), podczas którego prezentowaliśmy przed tym międzynarodowym gremium główne wyznaczniki polityki społecznej naszego województwa. W środę (1 marca) gospodarz naszego województwa wziął udział w spotkaniu sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, podczas którego przyjęto nowelizację dokumentu.

Deklaracja Wenecka to dokument odwołujący się do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej. Jej sygnatariuszami są samorządy miejskie i regionalne na całym świecie; samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do tego grona. Marszałkowska administracja naszego regionu ma swój wkład w nowelizację treści deklaracji, związaną z wyzwaniami, jakie stawiają przed samorządami wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i skutki pandemii Covid-19.

Treść dokumentu

Czwartkowe zgromadzenie ELISAN, w którym uczestniczyli przedstawiciele regionów Włoch, Francji, Grecji i Austrii, poświęcone było m.in. planowi pracy organizacji na rok 2023 i przyszły. Priorytety polityki społecznej naszego województwa przedstawił obecnym dyrektor marszałkowskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Adam Szponka.

Marszałek Piotr Całbecki odbył też szereg spotkań dotyczących współpracy międzyregionalnej m.in. w dziedzinie polityki społecznej, kultury i obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Wśród jego rozmówców byli m.in. przewodniczący Rady Regionalnej Veneto Roberto Ciambetti i Cristiano Corazzari, regionalny minister Veneto ds. kultury i planowania miejskiego.

Przedmiotem rozmów były również dwa startujące obecnie unijne projekty, które realizujemy wspólnie z naszymi włoskimi partnerami. Dotyczą gospodarki w obiegu zamkniętym oraz teleopieki domowej. W tym ostatnim – Teleopieka dla starzejącej się Europy (CARES), w ramach programu Interreg Europa – w którym uczestniczy osiem europejskich regionów (z Polski, Francji, Austrii, Danii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji), celem jest rozwój systemów zdalnej opieki, adresowanych do niesamodzielnych osób starszych.

Link do materiału publicznej włoskiej telewizji RAI z wypowiedzią marszałka Piotra Całbeckiego na temat naszego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy

Biuro Regionalne w Brukseli

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

2 marca 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2023 r.

Spotkanie z przewodniczącym Rady Regionalnej Veneto Roberto Ciambettim, fot. UMWKPPosiedzenie zgromadzenia ogólnego Europejskiej Sieci Włączenia Społecznego, fot. UMWKPPosiedzenie zgromadzenia ogólnego Europejskiej Sieci Włączenia Społecznego, fot. UMWKPSpotkanie z przewodniczącym Rady Regionalnej Veneto Roberto Ciambettim, fot. UMWKPSpotkanie z regionalnym ministrem ds. kultury i planowania miejskiego Cristiano Corazzarim, fot. UMWKP