Aktualności

Ceremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Ceremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Deklaracja Wenecka: przestrzeń dla rodzin

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej, który przystąpił do Deklaracji Weneckiej. Jej sygnatariuszami są, w liczbie dwustu, samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej.

 

Marszałkowska administracja w Kujawsko-Pomorskiem od lat konsekwentnie realizuje ambitny program prospołeczny i prorodzinny, którego elementy pojawiają się we wszystkich kolejnych strategiach rozwoju województwa. Stąd zaproszenie do podpisania dokumentu, który jest zobowiązaniem do uwzględniania interesów rodzin m.in. w planowaniu przestrzeni miejskiej, w edukacji, ochronie zdrowia, rozwiązaniach proekologicznych i socjalnych oraz transporcie publicznym. Władze regionu zapowiadają, że to dodatkowy impuls do zintensyfikowania działań na tym polu i że podejmą wysiłki, by do grona sygnatariuszy dołączyły wkrótce kujawsko-pomorskie miasta i gminy.  

 

– Ta deklaracja jest otwarciem na świat. Podzielimy się naszymi doświadczeniami i skorzystamy z doświadczeń innych. Deklaracja jest zobowiązaniem jednostronnym, więc tylko od nas będzie zależało, jak wiele w tym kierunku jeszcze uczynimy. W Polsce od wielu lat dużo się zmienia w tym obszarze. Mam nadzieję, że te zmiany będą nadal postępowały, z korzyścią dla rodzin. Afirmacja rodziny musi się stać nie tylko hasłem, ale realnym wymiarem polityki na wszystkich szczeblach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego przyjął stosowne stanowisko podczas posiedzenia 25 października. Podpisy pod deklaracją złożyli jeszcze tego samego dnia marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w obecności Ignacio Sociasa z Międzynarodowej Federacji Rozwoju Rodziny, która koordynuje wysiłki sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej i współpracuje na tym polu z Organizacją Narodów Zjednoczonych.  

 

– Sześć lat temu państwa zrzeszone w ONZ przyjęły Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. By była skuteczna, należy przełożyć ją na potrzeby poszczególnych obszarów. Dlatego agenda musi dotyczyć rodzin, które są fundamentem społeczeństw. Nasza inicjatywa nie jest polityczna ani ideologiczna. Mam nadzieję, że województwo kujawsko-pomorskie będzie liderem, który pokaże w tej części kontynentu jak należy realizować jej cele – powiedział Ignacio Socias z sejmikowej trybuny.

 

Kujawsko-Pomorskie sygnatariuszem Deklaracji Weneckiej (wideo)

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

2 listopada 2021 r.

 

Ceremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKPCeremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKPCeremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKPCeremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKPCeremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKPCeremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKPCeremonia podpisania Deklaracji Weneckiej, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla  UMWKP