Aktualności

Rynek w Sępólnie Krajeńskim, fot. Tomasz Czachorowski eventphoto.com.pl dla UMWKP
Rynek w Sępólnie Krajeńskim, fot. Tomasz Czachorowski eventphoto.com.pl dla UMWKP

Projektujemy obwodnicę Sępólna Krajeńskiego – zapraszamy na konsultacje

Do czwartku (27 kwietnia) trwają konsultacje społeczne w sprawie obwodnicy Sępólna Krajeńskiego. Projektant opracował trzy warianty trasy omijającej miasto od południa. Wojewódzka obwodnica ma połączyć się z projektowanym równolegle nowym przebiegiem drogi krajowej Bydgoszcz-Koszalin. Mieszkańcy mogą zapoznać się z wariantami na temat nowego przebiegu dróg na stronie www.konsultacje-sepolno-krajenskie.pl. To jedna z czternastu obwodnic, która powstanie w kujawsko-pomorskim w najbliższych latach.

– W Sępólnie udało się nam już przebudować ulice, którymi obecnie przebiega wojewódzka trasa łącząca między innymi Nakło nad Notecią z Tucholą oraz spinająca kilka ważnych dróg krajowych. Trwa również przetarg na budowę ronda na połączeniu ulic T. Kościuszki, J. Popiełuszki i Odrodzenia. Jednak naszym głównym celem jest całkowite wyprowadzenie uciążliwego tranzytu z krajeńskiego miasta. Do tego niezbędny jest nowy odcinek drogi wojewódzkiej, który jest już projektowany. Wybór najlepszego wariantu będzie uzależniony między innymi od konsultacji społecznych i sugestii mieszkańców – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwolą połączyć miejscowość Grochowiec (wyjazd w kierunku na Nakło) z Siedliskiem, gdzie powstać ma rondo, od którego zacznie się budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 25 (wschodnia część obwodnicy Sępólna Krajeńskiego). Warianty różnią się przede wszystkim miejscem wpięcia w drogę wojewódzką w Grochowcu. Każdy zakłada budowę wiaduktu nad torami linii kolejowej Sępólno-Nakło.

  • Wariant 1 – wytyczony jeszcze na etapie tworzenia wstępnej dokumentacji przez GDDKIA przebiega przez istniejącą farmę fotowoltaiczną.
  • Wariant 2 – przewiduje ominięcie farmy fotowoltaicznej od strony południowej.
  • Wariant 3 –  zakłada ominięcie farmy fotowoltaicznej od strony północnej i dodatkowo skomunikowanie drogą serwisową obszarów, dla których obecnie gmina opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje oraz mapki dostępne są na stronie: www.konsultacje-sepolno-krajenskie.pl. Na udostępnionej mapce można też dokonywać pomiarów odległości.

Uwagi i wnioski należy składać do 27 kwietnia:

  • w formie pisemnej na adres: pracownia@archidrog.pl
  • osobiście lub wysłać pocztą tradycyjną do Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz).

27 kwietnia o godzinie 17.00 w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie projektant zaplanował spotkanie z mieszkańcami, podczas którego podsumuje zebrane uwagi i wnioski.

W listopadzie ubiegłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę o wartości 1,5 mln zł  z pracownią Archidrog z Poznania na przygotowanie koncepcji i projektu obwodnicy wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie prac nad dokumentacją planowane jest za dwa lata.

Podstawowe cele inwestycji:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,
  • odciążenie Sępólna Krajeńskiego od ruchu tranzytowego,
  • poprawa komfortu podróżowania oraz skrócenie czasu przejazdu,
  • zmniejszenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza wywoływanego ruchem pojazdów przez miasto,
  • zwiększenie przepustowości skrzyżowań.

Kujawsko-pomorski program budowy obwodnic

Samorząd województwa sukcesywnie powiększa pulę środków na zlecenie prac projektowo-budowlane na nasz regionalny program budowy obwodnic. Obejmuje on czternaście obejść o łącznej długości około 70 km. Jego realizacja w najbliższych latach pochłonie około miliarda złotych. W tym roku, oprócz kontynuowania prac budowlanych w Lubrańcu oraz opracowania dokumentacji dla innych zadań, planowane jest zlecenie prac budowlanych dla drugiego etapu obwodnicy Mogilna. Środki na realizację inwestycji pochodzić będą z Unii Europejskiej oraz budżetów samorządu województwa i samorządów lokalnych. Na rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej w nowej perspektywie unijnej zdobyliśmy rekordową pulę ponad 136 mln euro. Ze środków centralnych zdobyliśmy prawie 170 mln zł. Podpisaliśmy też szereg porozumień o współfinansowaniu tego typu zadań przez samorządy lokalne.

Lista obejść:

Zarząd Dróg Wojewódzkich

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

13 kwietnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2023 r.

Obwodnica Sępólna – warianty, grafika ZDW