Aktualności

Obrady Forum Polityki Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP
Obrady Forum Polityki Społecznej w Toruniu, fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Forum Polityki Społecznej

W Toruniu trwa VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej. Tematem debaty są przede wszystkim spodziewane zmiany w polityce społecznej w naszym kraju w oparciu o ogólnopolską diagnozę w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, przeprowadzoną na zlecenie ROPS przez ekspertów z Uczelni Korczaka. W obradach, podczas których samorządowe władze województwa reprezentuje członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, bierze udział dwustu uczestników z całej Polski.

 

Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli świata nauki i praktyków pracujących na co dzień w instytucjach pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacjach pozarządowych i placówkach medycznych.

 

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej, zorganizowane przez kujawsko-pomorski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, odbywa się pod honorowym patronatem marszałka Piotra Całbeckiego.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

8 listopada 2023 r.