Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dźwiękowe Vademecum Dyrektora

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przed oświatą stoją kolejne wyzwania. Z wieloma kwestiami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotkają się także dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi. Odpowiadając na Państwa oczekiwania Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przygotowało wiele form pomocy i wsparcia. Także online.

 

W tym roku szkolnym formą wsparcia dla dyrektorów będzie Dźwiękowe Vademecum Dyrektora. Na stronie YT Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy zostały już zamieszczone dwie porady:

- #1 Sierpniowa rada pedagogiczna
- #2 Awans zawodowy nauczycieli - zadania dyrektora.

Ponadto w najbliższym czasie proponujemy kolejne formy doskonalenia dla dyrektorów i kadry zarządzającej placówkami oświatowymi:

  • 15.09.2021 roku o godz. 10.00 – warsztaty dla dyrektorów szkół i placówek Rola i zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczyciel
  • 22.09.2021 roku o godz. 10.00 - sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek
  • 29.09.2021 roku o godz. 10.00 – warsztaty  dla dyrektorów szkół i placówek Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej oraz protokołowanie rad pedagogicznych

Zapraszam także kadrę zarządzającą oświatą na cotygodniowe konsultacje online. Szczegóły na stronie cen.bydgoszcz.pl

Wszystkie spotkania stacjonarne odbywają się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.

Oprac. G. Nazaruk

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.