Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Wyniki konkursu „Fantastyka nie jest mi obca”

Lem 2021 - logotyp

Ponadregionalny konkurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Fantastyka nie jest mi obca” trwał od 1 do 14 marca 2021 r. Polegał na wypełnieniu formularza internetowego zawierającego ponad 30 pytań testowych zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru oraz kilka pytań otwartych.

 

Zarejestrowano odpowiedzi kilkudziesięciu uczestników z 19 szkół, w większości z regionu kujawsko-pomorskiego. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na posiedzeniu 17 marca jury w składzie:

dr Maria Sobieszczyk – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

Iwona Rostankowska – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,

Małgorzata Lewandowska-Pyż – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,

Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy dokonało oceny nadesłanych odpowiedzi. Po automatycznym zliczeniu punktów za odpowiedzi uczestników na pytania zamknięte oraz przyznaniu punktów za odpowiedzi na pytania otwarte wyłoniono zwycięzców. Maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 39.

 

Lista laureatów:

  1. miejsce: Julia Gawrysiak – Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku (37 pkt),
  2. miejsce ex aequo: Miriam Glina – VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy oraz Milena Nowosad – IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu (36 pkt),
  3. miejsce: Stanisław Kozera – II Liceum Ogólnokształcące im. dr. W. Pniewskiego w Gdańsku (35 pkt).

Wyróżnienia (34 pkt):

  • Zuzanna Puszkiewicz, VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
  • Natalia Stawicka, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu,
  • Julia Śmiglewska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
  • Alan Jagodziński, I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie,
  • Ilona Błaszkiewicz, Zespół Szkół Ogólnokształcącym Liceum im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie,
  • Daria Sowińska, VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
  • Dominika Pik, IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik.

Celem głównym konkursu była popularyzacja wśród uczniów Roku Stanisława Lema poprzez przybliżenie dokonań najwybitniejszego polskiego futurologa i twórcy science fiction, jednego z najważniejszych i najbardziej docenionych na świecie polskich pisarzy. Tematyka konkursu związana była z życiem i twórczością Stanisława Lema.

 

PBW w Bydgoszczy

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone