Edukacja

„Nowe media a edukacja” - konferencja online - logotyp

„Nowe media a edukacja” – konferencja online w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na konferencję online: „Nowe media a edukacja”, która odbędzie się 14 kwietnia (środa) 2021 r. w godzinach 14.30-17:00. Wydarzenie adresowane jest do nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką.

 

Rewolucja cyfrowa i jej osiągnięcia, którymi są choćby: rozwój sprzętu komputerowego, a także upowszechnienie Internetu i smartfonów, doprowadziły do zmian w zakresie komunikacji i szeroko pojmowanego przekazu informacji. W nowych warunkach egzystują zarówno nadawcy, jak i odbiorcy różnego rodzaju komunikatów; coraz częściej też zacierają się granice oddzielające i różnicujące wcześniej te dwie grupy osób. W realiach tych funkcjonuje też choćby współczesna oświata, media i życie literackie.

 

W trakcie konferencji naukowcy – profesorowie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zaprezentują wystąpienia będące efektem ich badań, dotyczących technicznych i społecznych zmian m.in. edukacji, czytelnictwa i wizualizacji informacji.

 

Nowomedialne perspektywy czytania literatury – dr hab. Maciej Wróblewski, prof. UMK
Wraz z przełomem (tzw. rewolucja cyfrowa) w zakresie sposobów komunikacji i dystrybucji informacji, wiedzy oraz zasobów kulturowych zmieniła się struktura życia literackiego. Dotyczy to nie tylko form czytania (od książki tradycyjnej przez e-book do książki interaktywnej), ale również strategii lekturowych, wykorzystujących różne urządzenia nowomedialne. Ponadto rewolucja cyfrowa umożliwiła realizację takich przedsięwzięć, jak Polona i Wolne Lektury, dzięki którym unikalne zasoby kultury narodowej (Polona) i klasyka zarówno literatury światowej, jak i polskiej (Wolne Lektury) stały się powszechnie dostępne.

 

Najważniejsze błędy, które (nadal) popełniamy w prezentacjach multimedialnych – dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
Pozorna łatwość obsługi programu PowerPoint sprawia, że wiele osób przygotowuje prezentacje niskiej jakości. W ramach wystąpienia zostaną omówione najważniejsze błędy, jakie są tu popełniane – począwszy od rozpoczęcia pracy w PowerPoincie, poprzez dobór fontów, zawartość treściową poszczególnych slajdów (prezentacja zamiast wystąpienia!), aż po kwestie praw autorskich i bibliografii, która – o czym się często zapomina – także powinna być częścią prezentacji.

 

HTML i poezja – dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK
Nowe technologie umożliwiły powstawanie nowych rodzajów dzieł, niemożliwych do wydrukowania, czytanych jedynie za pomocą komputerów, tabletów i innych urządzeń. Czy są to jeszcze książki? Czy czyta się je łatwiej, czy trudniej? Co nowego wnoszą do lektury audiowizualnością? Czy HTML jest tu jedynie językiem kodowania stron, czy może jest też, choć częściowo, nowym językiem literatury?

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie http://bptorun.edu.pl/787/konferencja-online-nowe-media-a-edukacja

 

Oprac. Marcin Żynda

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.