Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

 • Start
 • Edukacja
 • Certyfikat "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo"

Certyfikat "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo"

Certyfikat "Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo"

Placówki realizujące w województwie kujawsko-pomorskim projekt Wielka Liga Czytelników miały możliwość ubiegania się o przyznanie Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”.

 

Cele projektu „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”

 1. Rozwijanie kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.
 2. Kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą.
 3. Promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.
 4. Promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placówkach oświatowych.
 5. Promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
 6. Promowanie literatury regionalnej i światowej.

Warunkiem otrzymania Certyfikatu w roku szkolnym 2019/2020 było zrealizowanie zadań obowiązkowych oraz dwóch dodatkowych, wybranych spośród wymienionych w Regulaminie (aktualizacja związana ze stanem epidemiologicznym w kraju i ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych i kulturalnych).

W województwie kujawsko-pomorskim w konkursie większość uczestniczących placówek to szkoły podstawowe i biblioteki publiczne.

Zadania dla szkół podstawowych i bibliotek publicznych, które musiały zrealizować placówki

Zadania obowiązkowe:

 • Zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników z ogólnej liczby zapisanych do placówki.
 • Zorganizowanie Festiwalu baśni i legend wybranego regionu Polski (Promocja baśni i legend)

Zadania do wyboru:

 • Wykonanie „książki artystycznej”.
 • Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzieciom”.
 • Zorganizowanie wielopokoleniowej debaty o wartościach niesionych przez czytelnictwo.
 • Prowadzenie kącika wymiany książek. Uczniowie przynoszą swoje przeczytane książki, które mogą zostać wypożyczone przez innych.
 • Zorganizowanie spotkania autorskiego.
 • Przeprowadzenie imprezy czytelniczej np. konkursu recytatorskiego, wystawy promującej czytelnictwo, dzień bohatera książki (np. dzień Kubusia Puchatka) itp.
 • Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej.
 • Zorganizowanie wieczorku poezji.
 • Inne działania o charakterze czytelniczym.

Placówki, którym przyznano Certyfikat „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”
w województwie kujawsko-pomorskim

 • Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie
 • Szkoła Podstawowa w Okalewie
 • Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu
 • Oddział Przedszkolny  Szkoły  Podstawowej w Okalewie

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Sprawozdanie, statystyki i wybrane działania szkół można obejrzeć w prezentacji.

 

Oprac. Ewa Bedełek - wojewódzki koordynator ogólnopolskiego konkursu "Wielka Liga Czytelników" - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone