Zdrowie

Broszura

Kursy dla lekarzy POZ – projekt „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia zachęcamy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do udziału w kursie doskonalącym z zakresu opieki nad osobami starszymi będącym jednym z elementów projektu systemowym pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej