Programy - konkursy

PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH W OPARCIU O SZCZEPIENIA PRZECIWKO PNEUMOKOKOM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (realizacja – 2016 r.)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 43/1683/16 z dnia 2 listopada 2016 r. rozstrzygnął konkurs ofert na wybór w 2016 roku realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Koordynator
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Biuro Programów Profilaktycznych ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

Osoby do kontaktu: Małgorzata Leźnicka, Joanna Chaberska

tel. 56 656 10 27
e-mail: m.leznicka@kujawsko-pomorskie.pl,

j.chaberska@kujawsko-pomorska.pl

 

Cel programu

zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe)
i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż. chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową o 30%.

 

Przedmiot programu

szczepienie osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej 13-walentnej.

 

Adresaci programu

osoby w wieku powyżej 65 r.ż. zamieszkałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

 

Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy Programu. Łączna liczba osób objęta programem – 572.

 

W roku 2016 „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” ma charakter pilotażowy i zostanie zrealizowany bez udziału samorządów terytorialnych. 

 

Kwota dofinansowania Programu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 170 420,00 zł.