Aktualności

Szpital powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Szpital powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Pieniądze z PFRON na roboty budowlane

Dziś (30 listopada) ostatni dzień naboru wniosków o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W podziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pośredniczy Urząd Marszałkowski.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, posiadające pozwolenie na budowę. Chodzi między innymi o domy pomocy społecznej, ośrodki rehabilitacyjno-lecznicze, szkoły integracyjne, sanatoria, ośrodki kultury, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, placówki integracji społecznej i zawodowej, uczelnie, domy dziennego pobytu i inne tego rodzaju instytucje.

 

Wsparcie mogą otrzymać projekty budowy, przebudowy lub remontu obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na budowę wind, podjazdów i platform, remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z montażem siedzisk i uchwytów, termomodernizację budynków i odnowę elewacji, a także prace adaptacyjne i przystosowanie pomieszczeń do potrzeb niepełnosprawnych.

 

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

24 października 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2016 r.