Aktualności

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon Markowski
Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon Markowski

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

W Bydgoszczy obradowała w poniedziałek (24 października) Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. W porządku spotkania znalazła się prezentacja rządowych projektów zmian w systemie ochrony zdrowia oraz informacji o konsultacjach wskazującej kierunki rozwoju kraju Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W posiedzeniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia projekty zmian w publicznej służbie zdrowia to główny temat spotkania. Omówił je wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. W lipcu rząd ogłosił założenia reformy, dotyczące przede wszystkim systemu zarządzania i finansowania oraz organizacji leczenia szpitalnego i podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to najważniejszy rządowy dokument dotyczący krajowej polityki rozwojowej. Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami projekt dokumentu podlegał konsultacjom społecznym, które zakończyły się 30 września. 

 

 

Powstała w grudniu 2015 Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to jedno z szesnastu tego rodzaju gremiów w kraju. Do jej kompetencji należy m. in. opiniowanie strategicznych dokumentów rozwojowych i zajmowanie stanowisk w ważnych kwestiach społecznych i gospodarczych. W skład rady wchodzą przedstawiciele stron samorządowej i rządowej oraz reprezentacje działających w regionie związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 października 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 25 października 2016 r.

 

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon MarkowskiPosiedzenie Rady Dialogu Społecznego, fot. Tymon Markowski