Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło
Fot. Szymon Zdziebło

Dla zdrowia seniorów

Promocji zdrowia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zakażeń pneumokokowych dotyczyła czwartkowa (20 października) konferencja „Razem dla zdrowia seniorów” w Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Centrum Onkologii w Bydgoszczy, organizowana w ramach kampanii „Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu”. Podczas spotkania była mowa między innymi o przygotowywanym przez samorząd województwa programie szczepień przeciwko pneumokokom dla dorosłych.

 

Ryzyko zachorowania na infekcje pneumokokowe występuje zarówno wśród dzieci, jak także u osób starszych (po 65 roku życia), u których stwierdzono choroby przewlekłe i niską odporność. Samorząd województwa, który prowadzi już program bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom skierowany do najmłodszych dzieci (więcej), przygotowuje się do uruchomienia podobnego przedsięwzięcia skierowanego do osób starszych.

 

„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” ma charakter pilotażowy.  Pomoc skierujemy do osób w wieku powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. Jeszcze w tym roku planujemy zaszczepić 572 osoby. Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora przedsięwzięcia. 

 

Konferencja „Razem dla zdrowia seniorów”, którą wraz z Urzędem Marszałkowskim organizuje Stowarzyszenie Parasol dla Życia, była spotkaniem edukacyjnym dla wszystkich seniorów, przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracowników medycznych oraz osób zainteresowanych tematyką promocji zdrowia i szczepień. W trakcie spotkania głos zabrał prof. dr hab. med. Adam Antczak, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej. W wydarzeniu wzięli udział wykładowcy Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Parasol dla Życia i Stowarzyszenia CEESTAHC. Po części wykładowej odbył się panel dyskusyjny na temat możliwych rozwiązań w regionie poprawiających dostępność do szczepień. Konferencja zakończyła się występem artystycznym w wykonaniu Anny Kamińskiej.

 

Celem kampanii „Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu”, w ramach której odbyło się spotkanie, jest zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa, wzmocnienie roli profilaktyki zdrowotnej oraz prezentacja szerokich kompetencji pielęgniarek i położnych. Głównym założeniem kampanii jest również zainteresowanie zawodem pielęgniarki i położnej wśród absolwentów szkół maturalnych.

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 października 2016 r.