Planowanie Przestrzenne

Ład przestrzenny

Cykl debat LABORATORIUM PRZESTRZENIE KULTURY o skutecznym zarządzaniu zmianami w przestrzeni pod tytułem „Prawo miejscowe w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni województwa”. Konferencja 28 Listopada 2017 r. godz. 11.00

Uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji samorządowej, organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach cyklu debat LABORATORIUM PRZESTRZENIE KULTURY o skutecznym zarządzaniu zmianami w przestrzeni pod tytułem „Prawo miejscowe w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni województwa”.

Celem konferencji jest omówienie prawnych, społecznych i ekonomicznych aspektów formułowania, stosowania i roli prawa miejscowego w zrównoważonym rozwoju województwa oraz kształtowania ładu przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowane opracowanie „Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza i działania”.

Termin i miejsce: 28 listopada 2017 r., Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, patio I piętro, Plac Teatralny 2, Toruń.

29 listopada 2017 r.,  zaplanowano spotkanie wojewódzkich służb planistycznych.

Program i pozostałe informacje dotyczące konferencji znajdują się w załącznikach.

Najważniejsze wystąpienia prelegentów z konferencji „Prawo miejscowe w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni województwa”, z 28 Listopada 2017 r. 


SEMINARIUM n/t
Diagnozy ładu przestrzennego w regionie Kujaw i Pomorza z założeniami programu jego kształtowania.

Prezentacja z SEMINARIUM

Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.Zdjęcie z Seminarium pn: "Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim", które odbyło się w we wtorek w Urzędzie marszałkowskim WK-P 11 kwietnia 2017 r.


SEMINARIUM n/t
Diagnozy ładu przestrzennego w regionie Kujaw i Pomorza z założeniami programu jego kształtowania.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w seminarium, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko‐Pomorskiego we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi UMK, poświęconym kształtowaniu ładu przestrzennego w województwie kujawsko‐pomorskim.
Spotkanie zaplanowano na dzień 11 kwietnia 2017 r. ﴾wtorek﴿ w godz. 11.00‐14.00, w patio A‐B na parterze budynku Urzędu Marszałkowskiego WK‐P ﴾Plac Teatralny 2, Toruń﴿.
Celem seminarium jest omówienie sposobów realizacji Strategii rozwoju województwa w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.
W załączniku przesyłamy Państwu elektroniczną kopię opracowania „Ład przestrzenny w woj. kujawsko‐pomorskim” jako podstawę dyskusji w trakcie seminarium, z prośbą o zapoznanie się z jego treścią.
Ramowy program spotkania obejmuje dyskusję ﴾po uprzednim zapoznaniu się z treścią opracowania﴿ nad:
1﴿ formą publikacji drukowanej wersji opracowania „Ład przestrzenny w woj. kujawsko‐pomorskim” ﴾uwagi do treści i formy﴿;
2﴿ propozycją katalogu działań edukacyjno‐kulturalnych, służących kształtowaniu postaw i świadomości społecznej;
3﴿ rodzajami pozostałych działań w zakresie kształtowania ładu, m.in. partycypacją społeczną ﴾co można / należy zrobić?﴿;
4﴿ sposobem upublicznienia wyników prac, połączonych z dyskusją nad zagadnieniem ładu ‐ przede wszystkim nad kształtem konferencji poświęconej zagadnieniu;
5﴿ różnorodnymi aspektami „Kujawsko‐pomorskiego programu kształtowania ładu przestrzennego” ﴾na bazie opracowania﴿.

Nadmieniamy, że dnia 15 marca b.r. Pełnomocnik Marszałka ds. ładu przestrzennego pan Zbigniew Wajer i pan Leszek Kozłowski ﴾UMK﴿ przedstawili treść i wnioski z opracowania „Ład przestrzenny” Marszałkowi i Zarządowi Województwa, uzyskując poparcie dla dalszych działań w zakresie ładu przestrzennego. Doświadczenia z prac nad zagadnieniem zostały także zaprezentowane 7 marca b.r. w Krakowie w trakcie konferencji regionalnych służb planowania przestrzennego.

UWAGA:
Prosimy o potwierdzenie do 7 kwietnia do godz. 12.00 obecności na naszym seminarium na adres email: zagospodarowanie@kujawsko-pomorskie.pl . Ilość miejsc ograniczona.


Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania

Publikacja


Ład przestrzenny jako wyzwanie regionalnej polityki przestrzennej

Ład przestrzenny jako wyzwanie regionalnej polityki przestrzennej” był tematem kolejnego spotkania ekspertów zajmujących się przygotowaniem opracowania „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim”. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania”. W przygotowanie dokumentu – pierwszego tego rodzaju opracowania na poziomie regionalnym w kraju ­zaangażowane są uczelnie z regionu: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Seminarium odbyło się 8 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia opracowania pn.: „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania”, realizowanego przez UMK w Toruniu i UTP w Bydgoszczy,  8 listopada 2016 r. odbyło się drugie seminarium „Ład przestrzenny jako wyzwanie regionalnej polityki przestrzennej”(więcej informacji), które ma istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu przygotowywanego dokumentu.

To drugie Seminarium miało miejsce krótko po Konferencji naukowo-technicznej organizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska pn.:
„Ład przestrzenny. Pomiędzy teorią a praktyką kształtowania przestrzeni”. 
Konferencja miała miejsce w dniu 26 października 2016 roku na UMK. (więcej informacji) Program Konferencji

Krótka informacja na temat spotkania, które m.in. z autorami opracowania  prowadził kierownik projektu, dr Leszek Kozłowski z Wydziału Nauk o Ziemi, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu UMK w Toruniu:

 

Dyskusja na obecnym seminarium toczyła się wokół zagadnienia relacji planowania regionalnego i lokalnego w ramach docelowego modelu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce i w regionie.

W trakcie seminarium omówiono:
1) „możliwości i przykłady działań i zmian”, „zwłaszcza zakres oraz relacje planu [regionalnego] z innymi poziomami planowania”;
2) „pokazanie możliwych i potrzebnych nowych rozwiązań, nie ograniczone wadliwymi regulacjami naszych ustaw”, np. „sformułowanie projektu wiążących wytycznych dla gmin, o których jest mowa w Stanowisku Konwentu Marszałków, które zapewnią realizację polityki regionalnej i krajowej”;
3) sformułowano rekomendacje dotyczące „podjęcia potrzebnych prac badawczych”.

Ponadto podjęto próbę odpowiedzi na kilka innych kwestii podejmowanych w opracowaniu:
1) kryteria identyfikacji ładu – nieładu;
2) standardy regionalne ładu;
3) scenariusze rozwoju przestrzeni województwa;
4) wskaźniki monitoringu ładu / stanu przestrzeni;
5) rekomendacje dla samorządu, w tym dotyczące edukacji i kultury.

„Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania” będzie pierwszym tego typu opracowanie na poziomie regionalnym w kraju.

Z uwagi na dotychczasowe dokonania województwa w tym zakresie, w których Marszałek województwa był osobiście zaangażowany (udział w przygotowaniu obowiązującej, tzw. ustawy krajobrazowej oraz np. zorganizowanie jednego z seminariów w Toruniu przed opracowaniem ogólnopolskiego raportu „Przestrzeń Życia Polaków”), obecne przedsięwzięcie jest w pewnym sensie kontynuacją krajowej diagnozy w skali wojewódzkiej.

Ważne jest również to, że w świetle trwających obecnie  konsultacji i debat o projekcie Kodeksu  urbanistyczno-budowlanego, zapowiadającego głębokie zmiany systemowe w planowaniu i gospodarowaniu  przestrzenią w Polsce, szczególnie w świetle Stanowiska Konwentu Marszałków RP Nr 32/2013/K-P (więcej informacji), które było przyjęte podczas Posiedzenia Konwentu w naszym województwie w 2013 r., w ramach naszych rekomendacji pragniemy aby w opracowywanym dokumencie znalazły się te odniesienia.

Seminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.plSeminarium w Urzędzie Marszałkowskim, 8.XI.2016 , fot. Szymon Zdziełbo/Tarantoga.pl


Konkursy Architektoniczne

– Konkursy na obiekty użyteczności publicznej (obiekty zrealizowane)

Konkurs na zbudowanie przystani jachtowej z bazą noclegową na Wyspie Młyńskiej

Bryła architektoniczna Przystani Bydgoszcz obok tzw. Nowych Spichrzy uznawana jest za jedną z ikon współczesnej architektury w Bydgoszczy. Obiekt został uhonorowany m.in.:

  • nagrodą The World Leisure International Innovation Prize 2012 – Światowej Organizacji ds. Wypoczynku(październik 2012),
  • drugim miejscem w VII edycji konkursu „Życie w architekturze” (listopad 2011),
  • mianem Bryła Roku 2012 w konkursie organizowanym przez Gazetę Wyborczą (kwiecień 2013),
  • wyróżnieniem w V edycji plebiscytu Polska Architektura XXL, organizowanego przez internetową Grupę Sztuka Architektury skupiającą wortale tematyczne skierowane do architektów (maj 2013),
  • nagrodą architektoniczną tygodnika Polityka (czerwiec 2013).

Konkurs na Budynki BRE Banku w Bydgoszczy

Budynki (tzw. Nowe Spichrze) powstały w latach 1995-1998 według, nagrodzonego I nagrodą w konkursie architektonicznym SARP, projektu architektów Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy z Warszawy. Zostały wykończone szkłem i cegłą klinkierową, a swoim kształtem i stylem nawiązują do zabytkowych spichlerzy znajdujących się tuż obok i skutecznie komponują się z otoczeniem. Zostały one uznane za ikonę współczesnej architektury i dostały liczne nagrody po nominacjach w różnych konkursach. Otrzymały między innym następujące nagrody:

  • główną nagrodę na najpiękniejszy budynek użyteczności publicznej zbudowany w latach 1989-1999 w Polsce w plebiscycie organizowanym przez czasopismo „Murator”,
  • nagrodę roku SARP 2000 Stowarzyszenia Architektów Polskich,
  • państwową nagrodę I stopnia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa w 2000 r.,
  • „Platynowe Wiertło” dla wykonawcy – przedsiębiorstwa Budopol S.A. z Bydgoszczy przyznaną przez Bosch,
  • nagrodę międzynarodową DIFA AWARD 2004 wraz z nominacją do nagrody Miesa van de Rohe 2001.

– Konkursy studialne

Konkurs „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim”

Logo SARP

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY I ODDZIAŁ W TORUNIU

W 2014 r. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy i Oddział w Toruniu w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego przeprowadziły konkurs architektoniczny na projekt domu rodzinnego w krajobrazie kujawsko-pomorskim. Konkurs był otwarty dla każdego architekta i studenta architektury (w osobnej kategorii), chcącego pokazać swój projekt współczesnego domu jednorodzinnego. Dom miał wyrastać z tradycji budownictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przy założeniu współczesnej funkcji, formy i konstrukcji budynku. Przedmiotem konkursu było stworzenie wizji współczesnego domu rodzinnego, zlokalizowanego na terenach o charakterze wiejskim i podmiejskim województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez opracowanie koncepcji domu jednorodzinnego, energooszczędnego wraz z jego dyspozycją programową oraz układem przestrzennym zagospodarowania działki, określeniem wielkości działki, a także przedstawienie proponowanego układu przestrzennego zespołu kilku, kilkunastu domów jako propozycji współczesnej formy osadnictwa. Konkurs zakładał zaproponowanie przez uczestnika rozwiązań zapewniających wysoką energooszczędność, umożliwiających obniżenie kosztów eksploatacji domu, uwzględniając koszt ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, wody, prądu itd., zakładając oszczędność w eksploatacji. Oczekiwało się od uczestniczących odniesienia się do rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Zakładając ekonomiczność eksploatacji, przyjmowało się również ekonomiczność inwestycji oraz dowolność użytych materiałów budowlanych. Dobór technologii i materiałów budowlanych miał umożliwiać szybką, ekonomiczną budowę i stanowić współczesną kontynuację lokalnych tradycji budowlanych.

Konkurs „Dom rodzinny w krajobrazie kujawsko-pomorskim” organizowany był w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Na konkurs ogłoszony 17 listopada 2014 r. wpłynęło 129 prac. W dniu 6 lutego 2015 r. został ogłoszony werdykt sądu konkursowego w składzie: przewodniczący: dr inż. arch. Jerzy Grochulski SARP Warszawa, sędzia referent: mgr inż. arch. Mirosław Skorczyński SARP Toruń, sędziowie: mgr inż. arch. Andrzej Malingowski SARP Bydgoszcz, mgr inż. arch. Anna Rembowicz-Dziekciowska SARP Bydgoszcz, mgr inż. arch. Ewa Rombalska SARP Olsztyn, mgr inż. arch. Zbigniew Wajer Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mgr inż. arch. Adam Wincek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zastępca sędziego mgr inż. arch. Marzena Dybowska SARP Bydgoszcz. Natomiast 12 lutego 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac z udziałem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich Włodzimierza Muchy. Spotkaniu towarzyszyła też wystawa prac na terenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Katalog pokonkursowy PDF 

 

Konkurs „Architektura z Energią 2014”

Logo SARP

ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY I ODDZIAŁ W TORUNIU

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy i Oddział w Toruniu w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego ogłosiło konkurs architektoniczny na najlepszy, zrealizowany obiekt energooszczędny w województwie kujawsko-pomorskim, oddany do użytku w roku 2014. Konkurs był przeprowadzany w ramach projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”. Celem konkursu było wyłonienie obiektów architektonicznych oddanych do użytku w 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim, charakteryzujących się wysokimi walorami estetycznymi oraz dbałością o środowisko naturalne, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii oraz materiałów i rozwiązań mających wpływ na energooszczędność obiektu. Konkurs był jednoetapowy, otwarty dla inwestorów, projektantów i wykonawców.

Architektura od zawsze wiązała sztukę z technologią, a w dzisiejszych, wysoce stechnicyzowanych czasach, ten związek – dwóch pozornie odległych dziedzin – wydaje się być szczególnie ważny. By architektura pozostała sztuką, a zdobycze techniki służyły człowiekowi, stworzona została idea konkursu, łączącego sztukę projektowania z nowoczesnymi technologiami, zapewniającymi energooszczędność obiektów. Oceniający stanęli wobec zadania oceny projektów od strony ich walorów architektonicznych, jak i sposobów wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarki energią. Postanowiono zastosować bardzo zindywidualizowany sposób oceny. Zatem w pracach jury konkursowego przyjęto zasadę wielostronnej analizy zaproponowanych projektów. Rozpatrując różnorodność form, wielość funkcji oraz odmienność pomysłów na energooszczędność, starano się dostrzec w projektowaniu i budowaniu jak najlepsze połączenie tego, co pozostając piękne, jest praktyczne i użyteczne.

 

„Konkursy architektoniczne, wskazywanie dobrych praktyk projektowania, także w dziedzinie oszczędności energii, to najlepsze sposoby poszukiwania wyjściowych propozycji późniejszych działań inwestycyjnych. Debata na temat ładu przestrzennego, ładu urbanistycznego architektury oraz edukacja społeczeństwa w tej sferze zaowocują, mam nadzieję, w nieodległej przyszłości piękniejszym krajobrazem, w którym będziemy się dobrze czuli i którego nie będziemy się wstydzić” – powiedział Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ogłoszenie o konkursie

Wyniki konkursu

Katalog pokonkursowy Architektura z Energią.pdf


Zrównoważony rozwój – zielona energia i budownictwo

– Konkursy promujące energooszczędne budownictwo

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju. Udział odnawialnych źródeł ciepła i energii w Polsce zwiększa się, ale wzrost napotyka barierę finansowych możliwości inwestora. Nie zawsze odnawialne źródło jest faktycznie atrakcyjne pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Koszty ogrzewania pompą ciepła o współczynniku efektywności 2.8 są porównywalne z ogrzewaniem gazem ziemnym, a pompa ciepła o współczynniku efektywności dopiero powyżej 5.0 może być atrakcyjna z punktu widzenia ekologii. Wynika to z niskiej efektywności wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej w Polsce. Kraje dysponujące energią atomową lub energią wód mają znacznie wyższą efektywność produkcji i wykorzystania energii elektrycznej. Energię słoneczną do ogrzewania w Polsce najlepiej jest wykorzystać w formie pasywnej: odpowiedniego przeszklenia ścian, budowy ścian akumulacyjnych, również z materiałami zmieniającymi stan skupienia (CPM), budowy ogrodów zimowych. System dopłat i preferencji finansowych zwiększa częściowo możliwości realizacji budynków o standardzie pasywnym lub o niskim zużyciu energii. Dodatkowe koszty budowy takiego budynku w porównaniu z budynkiem o średnim standardzie cieplnym są zwykle wyższe niż wsparcie finansowe, ale zainteresowanie budownictwem pasywnym z pewnością będzie rosło.

 

Konkurs „Architektura z Energią 2014”

 

– Publikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

 

Podręcznik „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”, 2010, Red. naukowa J. Kronenberg i T. Bergier, Kraków, Fundacja Sendzimira

Inne czasopisma dotyczące tematu:

 Zrównoważony rozwój – zastosowania (Fundacja Sendzimira)


 

Dokumenty

– Regionalne

Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego

– Krajowe

Przestrzeń życia Polaków

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Księga Urbanistyczna, 2015

Polska Polityka Architektoniczna, 2011

Problemy w dziedzinie planowania przestrzennego – materiał informacyjny na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 11 maja 2016 r.

Propozycje wskaźników do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ładu przestrzennego. Raport z prac wykonanych w etapie I i II, opracowanie wykonane przez Instytut Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk dla Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, 2012

– Europejskie

Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)