Planowanie Przestrzenne

OZE {Renewable and Sustainable Energy}

Brazylia, gospodarz Letnich Igrzysk Olimpijskich jest jednym z liderów, jeśli chodzi o produkcję energii odnawialnej. Udział OZE w Brazylii wynosi on 85,5%  (w ostatnim roku wzrost o 1%). Co więcej, stanowi to 5% światowej energii z odnawialnych źródeł na świecie.

Najwięcej energii  Brazylia produkuje w elektrowniach wodnych (ok. 81 GW), ale w ostatnich latach na znaczeniu zyskuje biomasa (ok. 12 GW), wiatr (ok. 7,5 GW) i fotowoltaika (<0,5 GW). Przykładowo, produkcja energii w brazylijskich elektrowniach wiatrowych osiągnęła poziom 21,6 TWh w 2015 roku, co oznacza wzrost o 77,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z raportu opublikowanego przez państwową firmę badawczą EPE.  Celem brazylijskich władz jest budowa potencjału fotowoltaicznego na poziomie 7 GW do roku 2024. Cel ten zwiększono z wcześniejszego poziomu 3,5 GW, który miał powstać do roku 2023.

Warto wspomnieć, że moc kolektorów słonecznych w Brazylii to około 40 GW, a najważniejszym paliwem jest bioetanol i jego mieszanki z benzyną (w 2015 r. 92% sprzedanych paliw stanowiły biopaliwa) . Coraz popularniejszy staje się również biodiesel.

Jak podaje Brazylijska Agencja Regulacji Energetyki, od 2012 r. obowiązuje nowe prawo dotyczące mikroźródeł odnawialnej energii elektrycznej. Ustanowiony System Kompensacji Energii zezwala konsumentom energii na instalowanie małych źródeł energii elektrycznej. Graniczną wielkością zainstalowanej mocy przydomowej elektrowni jest aż 1 MW – wystarczająca, aby zasilić małą fabrykę, lub około 300-500 gospodarstw domowych. System obowiązuje każdego, kto zainstaluje elektrownię wiatrową, wodną, słoneczną, na biomasę.

Co więcej, jak donosi agencja Bloomberg planuje się, że wprowadzony  plan energetyczny doprowadzi do 2030 roku do instalacji 300 tysięcy przydomowych paneli fotowoltaicznych wartych łącznie 3 mld dolarów. Ambitny plan rozwoju przydomowych elektrowni przestaje być domeną najbogatszych państw. Dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca Brazylii jest niższy niż w Polsce.

Już tylko godziny dzielą nas od otwarcia XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.

Warto przypomnieć, że właśnie na stadionie Maracanã odbędzie się ceremonia otwarcia i zamknięcia Igrzysk, a także rozgrywane będą mecze piłki nożnej. Stadion ten został zbudowany w latach 1948-50, przez pewien czas był największym stadionem piłkarskim na świecie.

Stadion ten wpisuje się w trend budowy/modernizacji stadionów o całkowitym/częściowym zasilaniu ze źródeł odnawialnych. Wokół metalowego dachu (zdjęcie) zamontowano 1556 paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 2380 m2. Rocznie stadion produkuje  550 MWh energii, co pozwoliłoby pokryć potrzeby energetyczne 240 domów.

Stadion posiada energooszczędne urządzenia, dlatego w porównaniu do innych stadionów, zużycie energii jest dużo mniejsze. Systemy wychwytywania wody deszczowej zmniejszyły zużycie wody o 40% – jest ona wykorzystywana do podlewania boiska i w toaletach. Zatrudniono osoby, które prowadzą selektywną segregację odpadów; miesięcznie jest to około 7 ton posegregowanych śmieci.

Stadion Maracanã uważany jest w Brazylii za największy cud architektury sportowej, a także największą świątynię drugiej brazylijskiej religii – futbolu. Jest stadionem narodowym, według konwencji haskiej z 14 maja 1954 jest dobrem narodowym, a tym samym posiada status zabytku.

Warto jeszcze przypomnieć, że Brazylia 85,5% energii produkuje ze źródeł odnawialnych, a w transporcie dominują biopaliwa.

Zdjęcie ze strony: http://green-blog.org/news/renewable-energy/solar-energy-powered-the-2014-world-cup-final/

Ekspertyzy

 

Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, 2012, ekspertyza wykonana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Degórskiego

 

Województwo kujawsko-pomorskie. Zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 2010, opracowanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, projektant prowadzący Mariusz Leszczyński + mapy

Publikacje kujawsko-pomorskie (artykuły, książki, materiały pokonferencyjne)

Przyszłość energetyczna w województwie kujawsko-pomorskim, 2012, Monografia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (autorzy: P. Rzymyszkiewicz, G. Piechota, B. Igliński, R. Buczkowski)

Wykorzystanie odpadów na cele energetyczne w województwie kujawsko-pomorskim, 2012, Monografia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ISBN: 978-83-231-2929-5 (autorzy: G. Piechota, B. Igliński, R. Buczkowski)

Bioenergy Production in the Torun Biogas Plant (Poland), 2011, artykuł pokonferencyjny: Conference: World Renewable Energy Congress – Sweden, 8-13 May, 2011, Linköping, Sweden; (autorzy: B. Igliński, R. Buczkowski)

Renewable energy in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship (Poland), 2010, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 14, Issue 4, Pages: 1336-1341 (autorzy: B. Igliński, W. Kujawski, R. Buczkowski, M. Cichosz)

Energia alternatywna w województwie kujawsko-pomorskim, 2008, Czasopismo Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (autorzy: B. Igliński, R. Buczkowski, M. Cichosz)

Publikacje: kraj, świat (artykuły, książki, materiały pokonferencyjne)

 

Helioenergy in Poland – Current state, surveys and prospects, 2016, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 58: 862-870 (autorzy: B. Igliński, R. Buczkowski, M. Cichosz, M. Plaskacz-Dziuba)

Wind energy in Poland – History, current state, surveys, Renewable Energy Sources Act, SWOT analysis, 2016, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 64: 19-33 (autorzy: B. Igliński, R. Buczkowski, A. Iglińska, G. Koziński, M. Skrzatek)

Agricultural biogas plants in Poland: Investment process, economical and environmental aspects, biogas potential, 2012, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16, Issue 7: 4890-4900 (autorzy: B. Igliński, R. Buczkowski, A. Iglińska, M. Cichosz, G. Piechota, W. Kujawski)

Geoenergy in Poland, 2012, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16: 2545-2557 (autorzy: B. Igliński, R. Buczkowski, W. Kujawski, G. Piechota)