Planowanie Przestrzenne

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Prace nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Prace nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2014-2019

  1. Uchwała Zarządu Województwa przyjmująca projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  2. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  3. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Kierunki polityki przestrzennej (mapa)
  4. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Kierunki polityki przestrzennej MOFOW (mapa)
  5. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Rozmieszczenie ICP (mapa)
  6. Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Aneksy
  7. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Obszary funkcjonalne

 

 

Obowiązujący Plan zagospodarowania przestrzennego województwa z 2003 roku (bip.kujawsko-pomorskie.pl)