Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

„Tylko w Korczaku jest super dzieciaku”

wizualizacja

 

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019

Całkowity budżet projektu: 5 171 991,05 zł, z czego wydatki dofinansowanie 4 396 192,39 zł.

 

Zespół zarządzający:

 

Magdalena Jankowska - Koordynator projektu tel. 668 506 915; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Zontek – Rozliczenie projektu tel. 571 293 085; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Krótka charakterystyka:

 

Projekt otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020

W ramach projektu powstanie nowy budynek na potrzeby przedszkola specjalnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym wyposażenie placu zabaw oraz bazy dydaktycznej przedszkola w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu zlokalizowanego przy ulicy Żwirki i Wigury 15 i 21.

Powstanie 26 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami dotyczących wzroku i słuchu (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w wieku od 3 do 7 lat (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w zależności od potrzeb w tym zakresie. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym zostanie objęte również dziecko w wieku do 9 lat (art. 14 ust. 1a cyt. ustawy) oraz dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b cyt. ustawy). W ramach projektu dzieci realizować będą również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), którego celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Cel projektu:

 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnościami, a także organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dla tych dzieci w okresie realizacji projektu III.2017r. –X.2019r.

 

Projekt jest zintegrowany z projektem w ramach poddziałania 10.2.1 „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami”.

 

„Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami”

 

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Oś priorytetowa:  10 Innowacyjna edukacja 

Działanie: 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie: 10.2.1 Wychowanie przedszkolne

Okres realizacji projektu: 2019 –  2020

Całkowity budżet projektu: 2 441 364,57 zł, z czego dofinansowanie  2 075 159,88 zł.

 

UCHWAŁA NR 50/2274/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Krótka charakterystyka:

 

Projekt pt. „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” zakłada finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego, prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz terapii specjalistycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi w ramach nowo powstałego przedszkola specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu prowadzącym edukację dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Prowadzone zajęcia mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej. Ponadto projekt przewiduje doskonalenie zawodowe nauczycieli KP SOSW, warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz turnusy rehabilitacyjne. Projekt zakłada objęcie edukacją przedszkolną 26 dzieci z niepełnosprawnościami (6 grup) w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami dot. wzroku i słuchu (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w wieku od 3 do 7 lat (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w zależności od potrzeb w tym zakresie oraz diagnozy sytuacji problemowej. W uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym zostanie objęte również dziecko w wieku do 9 lat (art. 14 ust. 1a cyt. ustawy) oraz dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b cyt. ustawy). W ramach projektu 26 dzieci z niepełnosprawnościami będzie realizować Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), którego celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Budynek zostanie wybudowany i wyposażony w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach poddziałania 6.3.1.

 

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci w wieku 3-7 lat z niepełnosprawnościami, a także organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dla tych dzieci w okresie realizacji projektu.

 

PlakatWizualizacjaWizualizacjaWizualizacja

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc